Zapewnij odbiorcom większą wartość treści.

Zdjęcie: Renée Jones Schneider dla Minneapolis Star Tribune

Chociaż model biznesowy dotyczący serwisów informacyjnych ewoluuje, wiele redakcji uważa, że głębsze i bardziej znaczące relacje z czytelnikami będą miały kluczowe znaczenie dla trwałej rentowności mediów. Ponieważ liczba reklam spada, niektóre redakcje ograniczają swój sukces finansowy do budowania i utrzymywania przychodów z prenumeraty. Wymaga to głębokiego i znaczącego zaangażowania: bardzo dobrego poznania czytelników oraz dużej dyscypliny i metodyczności w dostarczaniu wartościowych informacji, za które czytelnicy zapłacą.

Działania online i offline mogą wzmacniać historie rozwiązań, zwiększając zainteresowanie odbiorców i tworząc pętle informacji zwrotnych, które mogą informować o potencjalnych tematach oraz ostrzegać o wpływie Twojej pracy. Działania mogą być wdrażane w celu zbierania informacji zwrotnych z całego cyklu życia historii, od generowania pomysłów do reakcji po publikacji. Takie podejście powoduje, że opinia publiczna bierze udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, dzięki czemu redakcja staje się bardziej transparentna i wzmacnia swoją dziennikarską pracę.

W przypadku redakcji, które dokonują instytucjonalnych zmian w kierunku dziennikarstwa rozwiązań, powiązania między dziennikarstwem związanym z rozwiązaniami, zaangażowaniem odbiorców i wartością dla czytelnika są często wyraźnie wyrażane jako strategicznie współzależne relacje. (Na przykład przeczytaj, jak redaktor naczelny Bro Krift opisuje pożądane rezultaty przejścia Montgomery Advertiser w kierunku dziennikarstwa rozwiązań, na drugiej stronie oraz w naszym przewodniku dla redaktora). Niektórzy z naszych partnerów odnoszą sukces w modelu biznesowym, w którym reporterzy kultywują głębokie i znaczące relacje z czytelnikami, ponieważ uprawiają zaangażowane dziennikarstwo rozwiązań.

„Jaka jest tak naprawdę harmonia między misją Monitora a modelem biznesowym? Oczywiście jest to długotrwała relacja z czytelnikami. Nie możemy mieć z czytelnikami krótkiej relacji... Potrzebujemy głębokiej i trwałej relacji, w której wytwarzamy wartościowe rzeczy”.

David Grant headshot
David Grant
wydawca, The Christian Science Monitor

„Dla mnie dziennikarstwo rozwiązań jest oczywiste. To prawdziwe reagowanie na odbiorców i dostarczanie im wiedzy potrzebnej do dalszego rozwoju”.

Lindsey Foat headshot
Lindsey Foat
producentka ds. zaangażowania społeczności, KCPT

„Myślę, że droga do finansowego sukcesu większości [redakcji] wiedzie wokół pomysłu, że więcej pieniędzy uzyskamy od subskrybentów. Kluczem dla mnie jest wchodzenie bardzo, bardzo głęboko w tematy, o których piszę. Za to ludzie będą płacić. Jako redaktor wolałbym być bardziej związany ze swoimi prenumeratorami niż z reklamodawcami”.

Marty Kaiser headshot
Marty Kaiser
były redaktor, Milwaukee Journal Sentinel