Twórz platformy dla partycypacyjnych działań obywatelskich.

Warsztaty poświęcone zmianom klimatycznym na konferencji CommonBound w St. Louis dla stypendystów projektu „New Economies Reporting”. Uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności przeprowadzania rozmów z aktualnym ustawodawcą obecnym na konferencji.

Rozwijanie dziennikarstwa rozwiązań może stanowić podstawę zmian w społeczności. Niektórzy partnerzy opisują tę zmianę jako ponowne wyobrażenie sobie roli serwisu informacyjnego, przejście od bycia zwykłym „potwierdzaczem wydarzeń” do pomagania ludziom w ich życiu codziennym.

Tworzenie materiału dziennikarskiego zorientowanego na rozwiązania to jedna część działań; druga to wspieranie dyskusji zorientowanych na działanie, które wywołują zmiany w polityce, pociągają urzędników publicznych do odpowiedzialności lub zachęcają różne grupy do udziału w życiu społecznym. Inwestując w działania angażujące społeczność, które przyciągają do stołu zarówno reporterów, jak i członków społeczności, partnerzy redakcyjni często doświadczają głębokiej zmiany w postrzeganiu siebie. Redakcja staje się miejscem do przełamywania barier i inicjowania rozmów na trudne tematy, wzmacniania wymiany informacji oraz budowania nowych relacji. Dziennikarze przestają postrzegać siebie jako biernych reporterów lub zdystansowanych obserwatorów, a zaczynają widzieć siebie jako neutralnych rozmówców, aktywnych współpracowników i wiarygodne źródła informacji o tym, jak można skutecznie rozwiązywać problemy.

Trusting News Project pokazują, że odbudowanie zaufania wśród odbiorców polega na autentycznym zaangażowaniu, mówieniu o rzeczach, którymi ludzie się martwią, i podkreślaniu wartości dziennikarstwa w codziennym życiu społeczności. Innym kluczowym elementem jest „opowiedzenie swojej historii” – przekazanie wartości, misji i celu redakcji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego tak właśnie wygląda praca dziennikarska.
To kluczowa funkcja w chwili, gdy zaufanie publiczne do dziennikarstwa jest na historycznie niskim poziomie. Poza tym „ludzie są zafascynowani dziennikarstwem” – mówi Doug Oplinger, redaktor naczelny Your Voice Ohio, opowiadając o tym, że członkowie społeczności byli zdumieni, jak trudna jest praca dziennikarzy, i chcieli się dowiedzieć więcej o działaniu mediów. „Posadzenie przy jednym stole dziennikarzy oraz odbiorców to burzenie muru i budowanie zaufania”.

„Jednym z zadań redakcji informacyjnej jest próba uczynienia społeczeństwa lepszym miejscem. Jako redaktor czułem się niesłychanie odpowiedzialny za siłę, jaką musi mieć głos organizacji informacyjnej w tej społeczności”.

Marty Kaiser headshot
Marty Kaiser
były redaktor, Milwaukee Journal Sentinel

„Chcę, aby Choteau Acantha było po stronie postępowej – raczej proaktywnej niż reaktywnej. Społeczności, które zaginęły w Montanie, przestały szukać rozwiązań. Musimy dalej próbować”.

Melody Martinsen headshot
Melody Martinsen
Choteau Acantha

„Musimy przejść od ciągłego ujawniania zła do pomagania ludziom w radzeniu sobie z tym złem i rozwiązywaniu problemów w ich codziennym życiu... To coś więcej niż zmiana rytmu [produkcji wiadomości], chodzi o zmianę samego dziennikarstwa”.

Doug Oplinger headshot
Doug Oplinger
Your Voice Ohio

„Jeden z celów Richland Source to bycie aktywnymi uczestnikami społeczności, a nie tylko jej zdystansowanymi obserwatorami. Chcemy być częścią rozmowy, tak aby ulepszać i rozwijać naszą społeczność. A to jest trochę nietradycyjne podejście w dziennikarstwie. Zwykle jesteś po prostu na uboczu, ale my stawiamy się w samym środku rozmów, czasem naprawdę trudnych, ponieważ na tym nam zależy. Wiesz, że wszyscy tu mieszkamy, wszyscy dbamy o miejsce, w którym żyjemy, i myślę, że wszyscy kierujemy się tym poczuciem chęci uczynienia świata lepszym miejscem (co brzmi trochę banalnie, ale to prawda). Myślę, że wszyscy dziennikarze zaczynają w tej branży, ponieważ tego właśnie chcą. I tutaj, w Richland Source, a zwłaszcza w dziennikarstwie rozwiązań, które faktycznie daje narzędzia do robienia tego, co jest naprawdę satysfakcjonujące”.

Brittany Schock headshot
Brittany Schock
Richland Source