Diagnoza

Nasi partnerzy z redakcji doświadczyli wzajemnie wzmacniającego się związku między dziennikarstwem rozwiązań a zaangażowaniem: pisanie o rozwiązaniach może poprawić jakość dyskursu publicznego, co wzmacnia zaufanie odbiorców i społeczności, a to z kolei wpływa na jakość dziennikarstwa w przyszłości. Niektórzy partnerzy mówili o głębokim wpływie działań angażujących na indywidualne i zbiorowe postrzeganie roli i odpowiedzialności dziennikarza w społeczeństwie. Inni przeprojektowali całą swoją praktykę redakcyjną wokół głębokich i osobistych relacji z odbiorcami.

Każda redakcja ma inne potrzeby, zasoby i wyzwania, jeśli chodzi o zaangażowanie zorientowane na rozwiązania. Diagnostyka może pomóc w przemyśleniu celów i zamierzonego wpływu, co z kolei przekieruje Cię do odpowiednich studiów przypadków, taktyk oraz porad zawartych w tym przewodniku.

Co chcesz osiągnąć dzięki zaangażowaniu społeczności? Jakich elementów brakuje w Twoich obecnych strategiach zaangażowania? W jaki sposób zakres Twoich rozwiązań może lepiej odpowiadać zaangażowaniu odbiorców? Zapoznaj się z dowolnym celem lub wpływem konkretnych działań opisanych powyżej.