Znajdź partnera lub współpracownika.

Partnerstwa mogą mieć kluczowe znaczenie dla wysiłków angażujących:

Partnerzy mogą przyjmować różne role, takie jak: współsponsorowanie wydarzeń, rekrutacja uczestników do grup fokusowych lub forów społeczności albo pełnienie funkcji moderatora. Współpraca z wykwalifikowanym moderatorem może odciążyć redakcję oraz nadać rozmowie głębszą i szerszą perspektywę, niż gdyby była ona prowadzona przez reportera lub redaktora. Zaproszenie grupy zainteresowanych ekspertów, np. za pośrednictwem rady doradczej, w celu podzielenia się opinią na temat Twojego zakresu również jest świetnym sposobem na wykorzystanie zewnętrznej wiedzy eksperckiej.

Takie podejście może skutkować pętlą wzmacniającą: redakcje wykazały, że gdy historie rozwiązań wywołują pozytywną reakcję społeczności, otwiera się jeszcze więcej drzwi do partnerów, organizacji i ludzi.

„Komponent dotyczący rozwiązań umożliwia zaangażowanie bardziej zainteresowanej publiczności w bogatszą rozmowę. Poczucie wśród naszych lokalnych urzędników wybieranych w wyborach, od burmistrza po członków rady miejskiej, jest takie, że [nasza historia] otworzyła drzwi, które należało otworzyć, aby umożliwić szerszą debatę”.

Donna Ladd headshot
Donna Ladd
Jackson Free Press