Eksperymentuj.

Zaangażowanie jest zawsze ćwiczeniem edukacyjnym – nie ma magicznej formuły, która działa cały czas. Nasi partnerzy eksperymentowali z wieloma sposobami organizowania działań angażujących. Dla większości jest to proces prób, błędów i uczenia się, aby znaleźć podejście, które działa.

Po prostu zacznij. Zaangażowanie społeczności może się wydawać wymagającą dodatkową pracą, a przekazanie sterów rozmowy prowadzącemu czy publiczności, która może powiedzieć coś nieoczekiwanego (lub niewygodnego), może być zniechęcające. Będzie to wymagało innego rodzaju słuchania i chęci otwarcia dziennikarstwa na społeczność i możliwość wywierania wpływów.

Ale nie daj się zastraszyć. Przejrzystość i uczciwość co do tego, skąd pochodzisz – z miejsca dobrej wiary – to długa droga do wzmacniania relacji, budowania zaufania i skutecznego zaangażowania.

„Żyjemy w renesansie działań społecznych. Na świecie pojawia się tak wiele nowych pomysłów, odpowiedzi na każdy problem. Niektóre z nich są okropne i nie działają. Inne są fantastyczne. Jesteśmy częścią tego procesu oświecenia. Nowe pomysły naprawdę potrzebują uwagi dziennikarstwa, aby można było je zbadać i rozwinąć, jeśli to konieczne”.

David Bornstein headshot
David Bornstein
Solutions Journalism Network