AL.com („Zniwelować lukę”)

Seria AL.com „Zniwelować lukę” skupiała się na rozwiązaniach mających na celu zmniejszenie różnic w osiągnięciach edukacyjnych między czarnymi i białymi uczniami w szkołach publicznych w stanie Alabama. W ramach tej serii Trisha Crain, dziennikarka zajmująca się edukacją, chciała wzmocnić głosy nauczycieli, którzy często nie wypowiadają się publicznie z obawy przed konsekwencjami zawodowymi. Dotyczyło to szczególnie tak delikatnego tematu jak wyścig w edukacji. Aby zaaranżować rozmowę, Michelle Holmes, wiceprezes ds. treści w Alabama Media Group (wydawca AL.com), zasugerowała współpracę ze Spaceship Media, które kilka miesięcy wcześniej stworzyło „The Alabama/California Conversation” dla AL.com, łącząc wyborczynie Trumpa w Alabamie ze zwolenniczkami Clinton w Kalifornii za pośrednictwem prywatnej grupy na Facebooku.

NARZĘDZIA/TAKTYKA:

  • Partnerstwo ze Spaceship Media: Spaceship Media to organizacja non profit, która współpracuje z organizacjami medialnymi w celu projektowania rozmów na temat zaangażowania między społecznościami będącymi w konflikcie (lub społecznościami, które po prostu ze sobą nie rozmawiają) i zarządzania takimi rozmowami. Jej specjalność to dziennikarskie zaangażowanie w dialog – „doświadczenia konwersacyjne”, które rozpoczynają się od słuchania i prowadzą do tworzenia treści odzwierciedlających bogate doświadczenie poznawania innych podczas omawiania trudnych kwestii i tematów.
  • Zamknięta grupa na Facebooku dla nauczycieli: We współpracy z AL.com Spaceship Media stworzyło zamkniętą grupę na Facebooku, w której uczestniczyło 60 nauczycieli z Alabamy (różnych ras i z różnych szkół), żeby omówić przyczyny nierówności w wynikach edukacyjnych i opracować najlepsze sposoby reagowania na te problemy w swoich klasach. Podczas gdy grupie zadawano pytania, nauczyciele mieli również okazję otwarcie porozmawiać o tym, co ich naprawdę martwi: o dyscyplinie, różnicach kulturowych, ubóstwie czy ukrytych uprzedzeniach. Dyskutując, członkowie grupy omawiali różne aspekty nierówności edukacyjnych, w tym różnice w zasobach, dyscyplinach szkolnych oraz dostępie do zajęć dodatkowych.
  • Kolumny dla nauczycieli: Spaceship Media starannie pielęgnowało relacje z nauczycielami w grupie na Facebooku i zaprosiło kilkoro z nich do napisania opinii i kolumn gościnnych, aby podzielili się swoimi doświadczeniami w ramach serii.

CO DZIĘKI TEMU WIEMY? (PODPOWIEDZI)

  • Ostrożnie rekrutuj i sprawdzaj uczestników: Wiedząc, że nauczyciele są bardzo szczególną grupą, Crain zwróciła uwagę na sprawdzenie uczestników pod kątem grupy na Facebooku. Rozmyślnie nie chciała włączać dyrektorów, kuratorów ani innych administratorów, którzy mogliby stłumić rozmowę. W otwartym konkursie na AL.com poproszono kandydatów o podanie swojego nazwiska oraz powodu, dla którego chcieliby być częścią projektu. Odpowiedziało ponad 200 nauczycieli. Crain i członkowie zespołu Spaceship Media przejrzeli odpowiedzi i wybrali 120 kandydatów. Ta grupa otrzymała następnie drugą ankietę, w której każda osoba podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat problemu nierówności edukacyjnych. Ci, którzy odpowiedzieli na ankietę (ok. 45–60 nauczycieli), zostali zaproszeni do udziału w grupie.
  • Intensywne moderowanie i pomaganie: Zamknięta grupa na Facebooku została otwarta w maju 2017 r., a Spaceship Media odegrało główną rolę w moderowaniu, zadawaniu pytań, inicjowaniu i prowadzeniu debat oraz budowaniu poczucia zaufania wśród uczestników. Oprócz zarządzania dynamiką grupy zespół Spaceship Media podjął wysiłki, aby indywidualnie nawiązać kontakt z nauczycielami z grupy, którzy mieli trudności z wyrażeniem siebie (tj. w konkretnym komunikowaniu się poprzez Facebook Messenger). Dla Crain to trudne zadanie polegające na moderowaniu grupy było kluczowe. „Eve i Jeremy [ze Spaceship Media] wykonali niesamowitą robotę, pielęgnując relacje i zaufanie wśród członków grupy. Ktoś musi to robić przez cały czas. Nie można tego lekceważyć”.
  • Wpływ może być szeroki: Wpływ grupy wykraczał poza dostarczanie materiałów na AL.com; niektórzy uczestnicy aktywniej angażowali się w politykę samorządową i edukacyjną, podczas gdy debaty i rozwiązania proponowane w dyskusji dały wgląd w wewnętrzne funkcjonowanie współczesnej segregacji szkolnej nauczycielom, ekspertom w dziedzinie edukacji i decydentom. Crain otrzymała pozytywne opinie na temat ostatniego etapu z serii, a wielu urzędników szkolnych powiedziało jej, że sprawdzą wykorzystane metody.