Jak korzystać z instruktażu?

Instruktaż „Jak angażować odbiorców?” skupia się na związku między dziennikarstwem rozwiązań a zaangażowaniem odbiorców i prezentuje szereg studiów przypadków, w których szefowie redakcji opowiadają o swoich doświadczeniach we wdrażaniu różnych mechanizmów dotyczących zaangażowania. W przewodniku opisano narzędzia, taktyki, wyciągnięte wnioski oraz najlepsze praktyki dotyczące strategii angażowania odbiorców i społeczności oraz działań służących osiągnięciu celów dziennikarstwa rozwiązań.

Istnieje kilka sposobów na to, jak się zagłębić w ten temat. Możesz przejść przez diagnostykę, która zaprosi Cię do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób zaangażowanie może przyśpieszyć osiągnięcie przez Ciebie celów dziennikarstwa rozwiązań. Wystarczy kliknąć odpowiedni cel, a zostaniesz przekierowany do odpowiednich studiów przypadków, które ilustrują dziennikarstwo rozwiązań w działaniu.

Alternatywnie możesz chcieć uzyskać bezpośredni dostęp do studiów przypadków. Studia przypadków zawierają informacje o tym, jaki wpływ ma dziennikarstwo rozwiązań. Uwaga: studia przypadków ilustrują wiele różnych przykładów wpływu dziennikarstwa rozwiązań.

Ostatnia część przewodnika to zbiór najlepszych praktyk wspierania zaangażowania, które pojawiły się wśród naszych partnerów redakcyjnych, niezależnie od takich czynników, jak: wielkość miejscowości, położenie geograficzne czy typ medium. Praktyki te mają być przydatnym źródłem informacji dla dziennikarzy i redaktorów, którzy planują własne działania i chcą wprowadzić te zasady do pracy redakcyjnej.