Pielęgnuj właściwą przestrzeń (fizyczną i wirtualną).

Carolyn Robinson z Solution Journalism Network przemawia na spotkaniu w Richland Source w Ohio.

PRZEMYŚL WYBÓR MIEJSCA.

Redakcja może być idealnym miejscem do zorganizowania wydarzenia, zwłaszcza jeśli chcesz przekazać społeczności otwartość na poznanie Ciebie i tego, co robisz. Jednak może być niedostępna dla niektórych grup (np. z powodu braku transportu); zamiast tego możesz zasygnalizować, że starasz się spotkać ze społecznością w jej naturalnym środowisku.

W przypadku wydarzeń osobistych znajdź dostępne, wygodne miejsce. Może to być okolica znana społeczności, możesz też poprosić lokalną organizację o wypożyczenie miejsca na wydarzenie. Upewnij się, że miejsce to nie zawsze znajduje się w tej samej części miasta, aby wybór był sprawiedliwy dla ludzi mieszkających w różnych dzielnicach. Zadbaj o to, żeby było tam wystarczająco dużo miejsca, oraz zorganizuj z wyprzedzeniem stoły i krzesła, jeśli rozmowy w małych grupach są naprawdę ważne.

ZADBAJ O POCZĘSTUNEK.

Wielu partnerów redakcyjnych, którzy organizują wydarzenia społeczne, potwierdziło kluczowe znaczenie jedzenia. Niekoniecznie ma to stanowić zachętę do udziału, ale raczej ma pomóc w pielęgnowaniu przyjaznego, gościnnego tonu, często tak istotnego w prowadzeniu trudnych rozmów, które dziennikarstwo rozwiązań stara się wywołać.

Warto też okazać dowód wdzięczności osobom, które biorą udział w intensywnych zajęciach angażujących. Na przykład Detroit Free Press dostarczyło karty podarunkowe każdemu, kto uczestniczył w grupach fokusowych.

USTAL PODSTAWOWE ZASADY.

Pielęgnowanie środowiska opartego na zaufaniu wymaga celowego inwestowania czasu. Ustalenie podstawowych zasad i standardów społeczności ma kluczowe znaczenie dla skłonienia uczestników do przyjęcia w rozmowie takiego zachowania, jakiego od nich oczekujesz. Możesz także podjąć praktyczne kroki, aby nadać odpowiedni ton zaangażowaniu, takie jak zakomunikowanie, że uczestnicy są wzorem dla rozmów obywatelskich.