Upewnij się, że temat jest adekwatny do problemów społeczności.

Dobrzy dziennikarze wiedzą, co dzieje się w ich społeczności, i tworzą sieci źródeł, z których mogą korzystać podczas pisania artykułów. Jednak często nie angażują osób, których dany problem dotyczy.

Dziennikarstwo rozwiązań rozwija się dzięki otwartemu dialogowi zachęcającemu dziennikarzy do interakcji z różnymi członkami społeczności, z którymi normalnie by się nie spotkali, oraz do wysłuchiwania opinii, których inaczej by nie usłyszeli. Katalizowanie tych rozmów jest opłacalne samo w sobie, ponieważ buduje zaufanie i empatię między redakcją a społecznością; jeszcze bardziej wartościowe są zaś pojawiające się w trakcie takich rozmów pomysły i spostrzeżenia.

Nasi partnerzy z redakcji odkryli, że docieranie do nowych grup i miejsc może zaowocować świeżym, nieoczekiwanym spojrzeniem na bieżące problemy. Takie dyskusje obalają wcześniejsze założenia i odkrywają zupełnie nowe pytania i problemy, które z kolei stanowią podstawę dziennikarstwa rozwiązań. Dzięki ustanowieniu najpierw ścieżek komunikacji i platform dla grup, tak aby mogły one wnieść własny punkt widzenia na szereg tematów, dziennikarstwo rozwiązań ma większe szanse na lepszy zasięg, znaczenie oraz odzew odbiorców.

Istnieją różne mechanizmy wspierania inkluzywnego, zróżnicowanego dialogu: poprzez grupy fokusowe, wydarzenia społecznościowe, dyskusje wspomagane lub też internetowe grupy dyskusyjne. Niektórzy z naszych partnerów dodali dodatkową warstwę odpowiedzialności publicznej do tych wysiłków na rzecz zaangażowania, łącząc aktywności dążące do zaangażowania z misją redakcji, dzięki czemu mogą tworzyć nowe modele integracji, różnorodności oraz obywatelskości.

„Przeprowadzono wiele badań na ten temat [wpływ przemocy w miejskich społecznościach na dzieci], ale my chcieliśmy usłyszeć bezpośrednio od ludzi ze społeczności, jakie aspekty tego problemu ich najbardziej dotyczą”.

RITU SEHGAL headshot
Ritu Sehgal
starsza redaktorka, Detroit Free Press

„Potrzeby ludzi bardzo się różnią od tych, które my mamy na myśli. Musimy się cofnąć i przypomnieć sobie, jak odpowiedzieć na ich potrzeby, już teraz”.

Doug Oplinger headshot
Doug Oplinger
Your Voice Ohio