Zbierz odpowiednich ludzi.

Włóż w to więcej pracy i staraj się dobierać odpowiednie osoby do każdej rozmowy. Jeśli chcesz dać otwarte zaproszenie, skorzystaj z wielu platform (prasa, telewizja, internet, radio) i poproś lokalnych partnerów medialnych, partnerów społeczności i inne instytucje społeczne (takie jak kościoły) o wzmocnienie zaproszenia. Następnie postaraj się zapewnić różnorodność perspektyw i reprezentacji geograficznej w swoim materiale. W przypadku mniejszych, bardziej intensywnych działań angażujących zainwestuj we wstępne badanie, aby sprawdzić, czy uczestnicy wezmą udział w produktywnej rozmowie, która jest zgodna z Twoimi celami.

WYJDŹ POZA RAMY TYPOWYCH PRZYKŁADÓW.

Zaangażowanie znanych, wpływowych osób w społeczności może doprowadzić Cię do nieumyślnego wzmocnienia niepożądanej dynamiki władzy w tej społeczności – postaraj się więc wyjść poza typowe przykłady. Bądź szczególnie wrażliwy na promowanie włączającego dialogu z ludźmi, którzy zazwyczaj nie wchodzą w interakcję z redakcją. Ważne jest również, aby zebrać razem interesariuszy, którzy w innym przypadku ze sobą nie współpracują. Zbierz bohaterów opowieści, by połączyć ich z czytelnikami i osobami, na które mają wpływ.

„Ale, co ciekawe, wszyscy byli chętni do komunikacji. Ludzie chcą zostać zrozumiani. Ludzie w społeczności, prawodawcy, organy ścigania – wszyscy chcą rozmawiać. Mogliśmy przyjść i porozmawiać z każdym indywidualnie i poprosić ich, aby opowiedzieli nam swoją historię. Jak chcą widzieć pewne rzeczy i co można zrobić, aby było lepiej? Nie mówimy w imieniu nikogo. Po prostu zachęcamy ludzi do mówienia do nas i stajemy się mediatorem w tej rozmowie”.

Wyatt Cenac headshot
Wyatt Cenac
Problem Areas