Përzgjedhja e tregimit të orientuar në zgjidhje: Prezantimi

Miqtë tanë në Op-Ed Project kanë përmbledhjen më të mirë. Çdo hap i mirë duhet të përgjigjet në tri pyetjet themelore:

1
Dhe çfarë?

Si lidhet ky tregim i veçantë me diskutimet më të mëdha që kanë njerëzit? Si ndikon në jetën e lexuesit? Cilat janë kornizat më të mëdha

2
Pse tani?

Cila është kutia e lajmeve? Pse duhet shkruar dhe botuar kjo histori tani në krahasim me javën e kaluar apo një vit më vonë? Kujtoni përvjetorët, festat, tendencat, ngjarjet aktuale, etj.

3
Pse unë?

Çfarë ka të veçantë në prejardhjen tuaj që ju bën të duhurin/ën që të shkruani këtë storje? Përforco besueshmërinë tuaj dhe bëjeni shpejt.

Le ta pranojmë, këto tri pyetje janë vetëm themeli; futja në një tregim të orientuar drejt zgjidhjeve është shumë më komplekse sepse zgjidhjet janë ende të dyshimta për disa redaktorë. Nëse jeni duke kërkuar një storje të orientuar drejt zgjidhjeve, këtu janë disa gjëra që dëshironi t'i paraqisni shumë qartë në korrespodencën tuaj:

Treguesit që keni tashmë keni gjetur janë përgjigje që vlejnë të hulumtohen më tej. Mendoni të dhëna të forta, burime të shumta të besueshme, gjëra që ndihmojnë redaktorin të shohë shpejt se jeni përkushtuar në një hetim të rrept.

Çfarëdo kufizimi i mundshëm i përgjigjes që ju tashmë keni marrë. Do ta ndihmojë redaktorin të kuptojë që nuk planifikoni të shkruani një copë pushi.

Një listë e shkurtër e e njerëzve të vështirë që mund të prekni për intervista. Mendoni studiues, njerëz që kanë punuar si influencues, konsumatorë që përdorin produktin dhe më shumë. Kjo e ndihmon redaktorin të konkludojë se ju nënkuptoni punë kur bëhet fjalë për raportimin tuaj- nuk planifikoni të intervistoni vetëm personat që bëjnë mirë dhe ta quani punë të kryer.

Dhe sigurisht mos harroni gjërat super themelore. Përfshirë numrin tuaj të telefonit dhe emailin me nënshkrim. Sigurohuni të përfshini vegëzat në pjesët që keni bërë më parë, në mënyrë që redaktori të verifikojë shpejt punën tuaj. Kontrolloni përsëri brenda një jave nëse nuk keni dëgjuar asgjë. Të gjithë redaktorët janë mbivlerësues. Shumica vlerësojnë një kontroll të sjellshëm.

“Ne duam të sigurohemi që storja që po realizojmë ka rekordin e duhur ose shfaq premtime të mira duke dhënë diçka me ndikim. Shkallëzimi është shumë, shumë i rëndësishëm. Të njëjtat kritere që mund të keni nga një financues filantropikë ose nga një ivenstitor me ndikim duke kërkuar ndërmarrjen e ardhshme me të cilën mund të dëshirojnë të angazhohen. A premton kjo gjë? A ka ndonjë rekord? A është rritur në mënyrë të konsiderueshme? A mund të përsëritet gjetiu? Gjithmonë e më shumë, jam duke kërkuar për storje që kanë më shumë cilësi, një konsensus të plotë që kjo është qasja e duhur.”

Fred de Sam Lazaro portrait
Fred de Sam Lazaro
Under-Told Stories, PBS