Novinarstvo orijentirano na rješenja u vašem procesu rada?

Da li ste spremni da uvedete novinarstvo orijentirano na rješenja u svoju redakciju na održiv način? Evo nekoliko primjera najboljih praksi prikupljenih kroz saradnju Mreže novinarstva usmjerenog na rješenja (SJN) sa redakcijama:

Predvidite i uklonite zablude

Kod mnogih novinara ideja o novinarstvu orijentiranom na rješenja odmah nailazi na dobar odziv. Ali neki su zbunjeni ovim pristupom ili čak terminom “novinarstvo orijentirano na rješenja”; možda su zabrinuti da zvuči kao javno zastupanje, PR pretjerivanje ili “dobre vijesti”. Nekima jednostavno ne prija da se okušaju u nečemu novom.

Laboratorija za učenje SJ treba vas pripremiti na to da otklonite ove zablude o novinarstvu orijentiranom na rješenja. Za više materijala, posjetite Solutions Story Tracker ili se prijavite za individualnu radionicu u svojoj redakciji.

Budite spremni da preispitate prioritete svog izvještavanja

Problemi vrište; rješenja šapuću. Mnoge priče orijentirane na problem – avionske nesreće, policijska pucnjava, epidemije bolesti, čak i prekid snabdijevanja vodom – su pred vama; one zahtijevaju izvještavanje. Navode je često lako pronaći. Priče orijentirane na rješenja, sa druge strane, rijetko su glavna vijest (mada se mogu uraditi kao nastavak udarnim vijestima). Kao i kod većeg dijela izvještavanja u oblasti privrede, rješenja koja su vrijedna izvještavanja ostaju neotkrivena ukoliko ih novinari sa namjerom ne otkriju i istraže.

Za urednike koji su zainteresirani za novinarstvo orijentirano na rješenja pitanje je kada treba inače skromne redakcijske resurse uložiti u ove priče. Na kraju, to se svodi na razmišljanje o pitanjima: Koje su najrelevantnije, najvrednije priče koje možemo predstaviti našoj publici? Šta nedostaje javnom dijalogu? I koje priče radimo samo zato što smo ih oduvijek radili?

Pritisci vezani za resurse u novinarstvu danas navode mnoge urednike da preispitaju suštinske pretpostavke o tome šta im je potrebno za izvještavanje. U praktičnom smislu, ovo može značiti postavljanje pitanja kao što su: Da li moramo (ponovo) da pratimo sastanak školskog odbora – ili će naš izvještač vrijeme bolje iskoristiti ispitujući kako škole mijenjaju svoj pristup disciplini? Ili: Da li treba da se fokusiramo na najnoviju lokalnu pucnjavu – ili treba da pošaljemo našeg reportera u obližnji grad koji ima način kako da smanji nasilje vatrenim oružjem koji, izgleda, funkcionira?

Potražite šampione

Nađite urednike ili autore koji mogu ohrabriti kolege da postave sistemska pitanja: Postoji li rješenje u ovoj priču? Ko to radi bolje? Pronađite ljude koji imaju izgrađeno mišljenje o uvođenju novinarstva orijentiranog na rješenja u redakciju. Zamolite ih da zadrže isti tempo, čak i usred kršenja dnevnih rokova. Ako je moguće, odredite šampione u okviru redakcija koji će vam redovno postavljati ta pitanja. Vremenom, kako novinari budu sticali iskustvo sa novinarstvom orijentiranom na rješenja, ova reakcija će postati povratna. Novinari počinju instinktivno postavljati pitanja koja ranije nisu i postaju idejni partneri ili mentori drugima.

Predložite priču ili serijal

Pomaže da imate na umu neke djelotvorne i relevantne ideje za priče kada predstavljate novinarstvo orijentirano na rješenja osoblju redakcije. U idealnom slučaju, ove ideje bi trebale istaći potencijal novinarstva orijentiranog na rješenja, zaokružiti ili upotpuniti prioritetne oblasti izvještavanja. Ideja je da rasprava pređe sa hipotetičke na operativnu – iz: “Da li bi trebalo da radimo novinarstvo orijentirano na rješenja?” u: “Šta kažete za ovu priču?”. Objasnite kako priča ispunjava najveći nedostatak u vašem izvještavanju. Zatim: Ko ć́e raditi na tome? Šta je plan za društvene medije? Ohrabrite novinare da iznesu priče o rješenjima, ali ne čekajte do tada da započnete.

Potražite uvod

Kada se pojavi vijest, kako vam novinari dolaze sa idejama i kako se planovi izvještavanja razvijaju na svakodnevnim sastancima osoblja, imajte na umu i mogućnosti da u izvještavanje uvedete rješenja. Jednostavno pitanje: “Da li ovdje postoji mogućnost uvođenja rješenja?” može brzo usmjeriti urednički razgovor ka bogatijoj i produktivnijoj strategiji izvještavanja.

Postavite određene ciljeve

Kao uredniku, najlakši način da uključite rješenja u svoje izvještavanje jeste da tražite od novinara da to urade i date im vremena. Budite konkretni u onome što želite dobiti. Možda je to najmanje jedna priča orijentirana na rješenja mjesečno ili možda svaki novinar treba dodati i pitanje: “Ko to radi bolje?”.

Istaknite kvalitetno izvještavanje o rješenjima

Urednici mogu dodatno podržati ovu praksu nagrađujući novinare koji stvaraju kvalitetno novinarstvo orijentirano na rješenja. Nagrade mogu biti skromne kao čestitke za dobro obavljen posao, plaćene naslovnice ili priznanje u redakciji za novinare koji pomažu drugima da uvide kreativne načine oslobađanja od starih navika izvještavanja. Ponekad ć́e novinarska udruženja i druge novinarske organizacije same organizirati nagrađivanje: serija “Seeking Safety” Fayetteville Observera osvojila je prvu nagradu na godišnjem takmičenju za izvještavanje u oblasti privrede Udruženja medija Sjeverne Karoline. “Education Lab” The Seattle Timesa dobio je Nagradu za novinarsku izuzetnost Udruženja urednika štampanih medija za angažman u zajednici.

IMAJTE NA UMU!

Ništa na ovom kursu nema za cilj da učini da ovo zvuči lako: Podsticanje organizacijskih promjena je ekstremno teško. Čitavi akademski časopisi posvećeni su pokušaju razumijevanja zašto se ljudi opiru promjenama. Kombinirajte to sa okruženjem izvještavanja koje je u stalnom previranju, ponekad s rigidnim vjerovanjima o ulozi novinara i s neumoljivim pritiskom vremena – i lako je razumjeti zašto pokretanje čak i neznatnih promjena prakse u redakcijama može biti teško. Ali naoružani novim saznanjima, dobro ste opremljeni za početak stvaranja snažne prakse rješenja u svojoj redakciji.