Uvođenje orijentacije na rješenja u vašu oblast

Ako ste sektorski novinar, evo nekoliko načina na koje orijentaciju na rješenja možete dovesti u fokus svog svakodnevnog posla

 

Izvještavajte o lokalnom programu.

 

Kao što je ranije spomenuto, priča orijentirana na rješenja dobar je način da se zainteresiraju čitaoci koji bi mogli preskočiti tradicionalniji izvještaj o “previše depresivnom” pitanju, poput nasilja vatrenim oružjem. Samo obavezno intervjuirajte široku paletu ljudi. Greg Barnes (Greg Barns) iz Fayetteville Observera koristio je ovaj pristup kada je istraživao kako je džordžijski program “Second Chance”“Second Chance” pomogao nasilnim tinejdžerima da krenu ispočetka i uštedio je državi četiri miliona dolara za tri godine. Ključno za ove priče je usredsređivanje na model koji koristi lokalni program, a ne na sam program. To pomaže da manje zvuči kao PR priča.

 

Lokalizirajte rješenje sa drugog mjesta.

 

To uključuje promjenu definicije “lokalnih vijesti” od nečega što se dešava u vašem gradu, pa do nečega što je važno za vaš grad. Meg Kissinger (Meg Kisindžer), novinarka iz Milwaukee Journal-Sentinela, upoređivala je neuspješni sistem mentalnog zdravlja u svom gradu sa inovativnim programima za provođenje zakona u Houstonu.

 

Uporedite dva slučaja.

 

Ako nešto nije uspjelo u jednom mjestu, a u drugom jeste, šta je uticalo na to? Keegan Kyle (Kigan Kajl) iz Orange County Registera istraživao je neuspješne napore Santa Ane u rješavanju problema prostitucije. Potom je poredio (ne)uspjeh Santa Ane sa uspješnom strategijom u obližnjem Anaheimu. Šta objašnjava tu razliku? Kako bi, ako uopće, Santa Ana mogla naučiti od Anaheima?

 

Tretirajte priče o rješenjima kao čitulje.

 

The New York Times ima stotine unaprijed napisanih čitulja. Kada poznata osoba umre, dodaju nekoliko pasusa i mogu je brzo objaviti. Slično tome, postoji mnogo zanimljivih priča o rješenjima koje se mogu unaprijed istražiti. A onda, naprimjer, kada izađu izvještaji o nezaposlenosti, možete brzo objaviti nešto o pet američkih kompanija koje uspješno rješavaju promjene globalne radne snage.

“Morate imati napetost u priči da biste zainteresirali čitaoce. Zato im ne treba ispričati sve na samom početku priče. Nagradite ih tokom priče sa: ʻOnda su oni to uradili, a onda i toʼ. Ja sam za to da se problem predstavlja kroz čovjeka. Uvijek pokušavam pričati priču kroz ljude, a podatke koristim da je potkrijepim.”

Meg Kissinger portrait
Meg Kissinger (Meg Kisindžer)
Milwaukee Journal Sentinel