Koraci za kreiranje priče orijentirane na rješenja

  1. Identifikujte problem ili pitanje od interesa (npr., klimatske promjene, javna sigurnost, niska stopa završetka srednjoškolskog obrazovanja).
  2. Zapitajte se: šta nedostaje u javnom dijalogu? Postoji li nedostatak svijesti o problemu? Postoji li neka svijest, ali nedovoljno jake reakcije? Ako je to slučaj, tradicionalno novinarstvo, koje otkriva problem, možda je najbolji put. Ali ako dijelovi javnog dijaloga koji nedostaju uključuju “šta bi se moglo učiniti u vezi s tim? Ko radi bolji posao u rješavanju ovog problema?”, onda je to dobar materijal za istraživanje u okviru novinarstva orijentiranog na rješenja.
  1. Započnite lov na kandidate za priče u okviru novinarstva orijentiranog na rješenja. Postoje li mjesta koja su konstantno bila iznad prosjeka? Postoje li hvalevrijedni odgovori na problem? Pogledajte naše savjete u odjeljku “Kako da pronađem priču orijentiranu na rješenja”, koji će vas voditi.
  1. Odaberite priču koju želite istać́i na osnovu tradicionalne novinarske procjene. Možete koristiti naših pet kriterija i odjeljak “Kako da provjerim priču orijentiranu na rješenja?” kao pomoć da razmislite o ovome. Imajte na umu da li postoje dokazi o uspjehu? Da li su dokazi vjerodostojni? Da li je to jednokratno ili postoje pouke od kojih bi drugi mogli imati koristi? Ako se priča događa izvan vaše zajednice, možete li joj dati lokalnu važnost tako što ćete je predstaviti kao nešto o čemu zajednica treba da zna?
  1. Izvijestite o priči. Za ovo koristite naše resurse “Kako da vodim intervju orijentiran na rješenja?” i “Kako da oblikujem priču usmjerenu na rješenja?”. Ako postoji više odgovora koji djeluju na različite načine, to može biti materijal za veću seriju tekstova o tom pitanju.
  2. U nekom trenutku u toku ovog procesa, željet ćete da budete u kontaktu sa urednikom. Ako radite u redakciji, ideje ć́ete vjerovatno razviti sa urednikom. Ako ste freelancer, pogledajte naš resurs “Kako da predstavim priču orijentiranu na rješenja?”
  1. Jednom kada vaša priča bude objavljena, vi ć́ete željeti da razmislite o njenom promoviranju i interakciji sa svojim čitaocima/slušaocima/gledaocima.

IMAJTE NA UMU!

Ovi koraci se mogu preduzimati po različitom redoslijedu, u zavisnosti od načina na koji dobijate informacije. Prvo ćete možda čuti za rješenje koje obećava, a zatim se okrenuti unazad da istražite kolika je ozbiljnost osnovnog problema. Možda ć́ete čuti za grad/okrug koji je započeo određeni trend, a zatim saznati kako su to uradili. Ili cćete možda prvo čuti za neki problem, a zatim raditi na otkrivanju postojecćeg odgovora. Također, možete izabrati da razgovarate sa urednikom mnogo ranije nego što smo mi naveli.

“Pratite svoja pitanja. Svaka priča koju sam ikad radila zaista dolazi sa jednog mjesta. Šta je probudilo moju radoznalost? Šta me zanima? Šta mi se čini čudnim? Šta želim znati? To je to. Tu počinjete. Šta vas intrigira? Šta se čini da je gorući problem ili oblast na koje niko nije obraćao pažnju? To je prvo mjesto gdje treba potražiti. Novinarstvo orijentirano na rješenja samo govori širu priču. Popunite i drugu stranu. U čemu je problem...”

Claudia Rowe portrait
Claudia Rowe (Klaudija Rou)
The Seattle Times