Kako mogu znati da ovo nije novinarstvo usmjereno na rješenja (SJ)?

newspaper wearing disguise glasses

Smatramo da je za objašnjenje toga šta je novinarstvo orijentirano na rješenja često efikasnije davati primjere onoga što ono nije. Ovo je sedam vrsta uljeza u novinarstvu orijentiranom na rješenja koje smo uočili ranije u medijima. 

Obožavanje heroja

Ovo su priče koje slave ili veličaju pojedinca, često na štetu objašnjenja ideje koju pojedinac iznosi. Umjesto da se govori o vrijednostima pristupa do kojih je pojedinac došao, priča ističe, naprimjer, odluku neke osobe da napusti dobro plaćeni posao kako bi spasila svijet.

Srebrni metak

Te priče se često vide u rubrikama o tehnologiji i inovacijama. U njima se novi uređaji opisuju sa entuzijazmom – nazivaju ih, naprimjer, “spasiocima”. Također, napomena: Novac se ponekad smatra srebrnim metkom.

Usluga za prijatelja

Ponekad možete prepoznati ovog uljeza jer je jedini ili preovlađujući glas, glas organizacije koja se predstavlja. Kao i priča “srebrni metak”, ona ne sadrži mnogo “biti siguran” pasusa – tj. od opreza do uspjeha – i izgleda kao slabo prikriveni PR.

Think tank

Publicistika može istražiti rješenja ukoliko postoji stvarno izvještavanje o postojećim odgovorima na probleme (i rezultate). Ali, “think tank novinarstvo” odnosi se na novinarstvo koje predlaže stvari koje još ne postoje.

Instant aktivista

Mnogi ljudi misle, kad vide frazu “novinarstvo orijentirano na rješenja”, da mi promoviramo tekstove koji od čitaoca traže da klikne na dugme na kraju i donira pet dolara. Ove priče se pozivaju na osjećajnost, a zatim traže podršku za određenu stvar, kao sredstvo za “rješavanje” problema.

Naknadna misao

Ovo je pasus ili zvučni insert na kraju priče koja obrađuje neki problem a koji daje prazna obećanja u vidu napora za njihovo rješavanje. Rješenja se ne posmatraju sa velikom ozbiljnošću, već se ubacuju kao naknadna misao.

“Grijač” srca

Ova vrsta novinarstva je neobična i jednokratna. Često se pojavljuje na kraju večernjih vijesti ili na Dan zahvalnosti, prikazujući dijete za štandom sa limunadom ili momka koji je za svoju voljenu svinju napravio kolica (svinja se, pomalo ironično, zove “Chris P. Bacon” (Kris P. Bejkon; bejkon = slanina). To gledaocu govori da u svijetu postoje dobri ljudi koji rade simpatične stvari, ali se ne dotiče strukturalnih pitanja kojima želimo da se novinarstvo orijentirano na rješenja bavi.

“Ne mislim da je suočiti ljude sa njihovim neuspjehom i tući ih po glavi... uvijek najefikasniji način za promjenu.”

Claudia Rowe portrait
Claudia Rowe (Klaudija Rou)
The Seattle Times