Strukturiranje priče orijentirane na rješenja

U osnovi, novinarstvo orijentirano na rješenja je samo dobro novinarstvo. Mada, priče o rješenjima su često strukturirane malo drugačije. Ta razlika je dovoljna da bude obeshrabrujuća za novinare koji su navikli na tradicionalno novinarstvo. Dakle, u ovom odjeljku objašnjavamo četiri tipa strukture priča orijentiranih na rješenja: onu koja istražuje pozitivnu devijaciju, onu koja objašnjava veliku novu ideju, onu koja govori o eksperimentu u toku i onu koja istražuje kako se lokacija transformirala.

illustration of magnifying glass magnifying a plus sign
Pozitivna devijacija

How Rochester Responded to its Lead Poisoning Problem”, koji se u seriji tekstova “Toxic Neglect” u Cleveland Plain Dealeru pojavio u oktobru 2015, istražuje “pozitivnu devijaciju”: Rochester, New York. Priče o pozitivnoj devijaciji, uključujući i ovu, često sadrže tajni sastojak. U ovom slučaju, autori Rachel Dissell (Rejčel Disel) i Brie Zeltner (Bri Zeltner) kažu: “Ono što izdvaja pristup Rochestera od drugih gradova koji se bore protiv trovanja olovom kod djece je jednostavno: grad je odlučio tražiti olovo u iznajmljenim domovima, umjesto da čeka da se dijete otruje”. Priča se oslanja na podatke koji pokazuju uspjeh Rochestera, koji su također jedna od osnova ove vrste novinarstva.

illustration ofr light bulb
Velika nova ideja

For some, prenatal care is a community affair”, dovodi u pitanje tradicionalno shvatanje prenatalne nege. Ovaj multimedijalni serijal “Ninth Month”, koji je objavljen na Public Radio Internationalu, prati grupni prenatalni program koji se zove “Centering Pregnancy”. Napisala ga je Shuka Kalantari (Šuka Kalantari). Kao i kod mnogih priča orijentiranih na rješenja koje istražuju velike inovativne ideje, Kalantari počinje predstavljanjem onoga što program nudi. Zatim se vrać́a na ono što predstavlja problem (u ovom slučaju, depresija kod trudnica imigranata iz Latinske Amerike u Californiji) i kako ovaj program pomaže u rješavanju tih problema.

illustration of pad and pencil
Eksperiment u toku

Ponekad novinari imaju priliku izvještavati o programu koji je u toku i koji ima jasne prednosti i nedostatke. To je slučaj u “Less lecturing, more doing: New approach for A.P. classes”, koji se u martu 2014. pojavio u serijalu “Education Lab” The Seattle Timesa. Autorica Linda Shaw (Linda Šo) prati novi način podučavanja napredne nastave u srednjim školama – konkretno, kojim se potenciraju grupni rad i debate u odnosu na standardnu nastavu. Eksperiment je još uvijek u toku, a dosadašnji rezultati su raznoliki. Ona je dostupna za davanje informacija o ograničenjima ideje, ali također ne bježi ni od toga šta ideja obećava. U poređenju sa strukturom “velike nove ideje”, ova vrsta priče obično sadrži malo više podataka i dokaza.

illustration of globe
Transformacija lokacije

U augustu 2014. godine, Kaiser Health News i NPR objavili su “Wrestling With A Texas County’s Mental Health System”, u kojem je objašnjeno kako je teksaški okrug Bexar drastično promijenio svoj pristup mentalnim bolestima. Članak objavljen u KHN-u napisala je Jenny Gold (Dženi Gold). Početak se odnosi na problem, a nekoliko redova ukazuje na to da se situacija uveliko poboljšala. Glavna promjena koju je okrug napravio, objašnjava Jenny Gold, je što su različita odjeljenja spojila fondove kako bi se sakupila sredstva za izgradnju Centra za obnovu. Dalje objašnjava kako centar radi, pouke koje pruža i koja su njegova ograničenja. Lokacije naglašene u ovoj vrsti priče mogu ili ne moraju biti “pozitivna devijacija” u cijelosti, ali nude važne lekcije.

“Recite sebi: ʻDobro, želim pisati o veoma zanimljivom i kreativnom pokušaju rješavanja problemaʼ. Kada o tome govorite kao o kreativnom pokušaju, ne osjećaate se zarobljenim u traženju samo dobrih vijesti. Jer tada sebi kažete da je vrijednost onoga što ćete raditi da pokažete ljudima ʻevo neko ko je pokušao riješiti problem na veoma intrigantan način i reći ću vam šta funkcionira, a šta neʼ. Tada se zaista osjećate otvorenijim za učenje o projektu, njegovim manama, uspjesima i neuspjesima. Sve dok to radite i trudite se da zaista istražujete i saznajete šta je kamen spoticanja i izvještavate o tome, ljudi ć́e to smatrati uvjerljivim. Trivijalne priče poručuju da je nešto najbolja stvar oduvijek i da nema problema – to je ono zbog čega ljudi ne vjeruju u njih.”

Meg Kissinger portrait
Meg Kissinger (Meg Kisindžer)
Milwaukee Journal Sentinel