Postup při tvorbě reportáže orientované na řešení

  1. Identifikujte téma nebo předmět zájmu (např. klimatická změna, bezpečnost na veřejnosti, nízká míra ukončeného vzdělání).
  2. Zeptejte se sami sebe: Co aktuálně ve veřejné debatě schází? Existuje nedostatečné povědomí o problému? Nebo povědomí existuje, ale není tu dostatečná nespokojenost? Pokud ano, pak může být nejlepší metodou tradiční žurnalistika, která odhaluje problém. Pokud ale chybějící část veřejné debaty zahrnuje i otázky jako „Co by se s tím dalo dělat? Komu se daří tento problém zvládat lépe?“, pak je to dobrý kandidát pro Solutions Journalism.
  1. Začněte pátrat po kandidátech na reportáže orientované na řešení. Existují místa, kterým se opakovaně daří nadprůměrně? Existují nějaké reakce na daný problém, které stojí za povšimnutí? Pro základní orientaci se podívejte na naše tipy v sekci „Jak najít příběh zaměřený na řešení“.
  1. Vyberte příběh, na který chcete upozornit, a použijte při tom tradiční novinářský přístup. Při přemýšlení o něm můžete využít našich Pět kritérií a také sekci „Jak prověřit příběh zaměřený na řešení?“. Mějte přitom na paměti následující otázky: Existují důkazy o úspěšných výsledcích? Jsou ty důkazy důvěryhodné? Jde o jednorázovou záležitost, nebo z toho plyne poučení, které může být užitečné i pro ostatní? Pokud se příběh odehrává mimo vaši komunitu, je možné dát mu místní důležitost tím, že jej představíte jako něco, co potřebuje znát i vaše obec?
  1. Pusťte se do reportáže. Využijte k tomu naše návody „Jak vést rozhovory pro reportáž zaměřenou na řešení?“ a „Jak strukturovat reportáž zaměřenou na řešení?“ Pokud existuje víc reakcí, které fungují různým způsobem, může to být základ obsáhlejšího seriálu o daném tématu.
  2. V určitém momentu tohoto procesu byste měli zkontaktovat svého editora či šéfredaktora. Pokud pracujete v redakci, budete pravděpodobně rozvíjet své nápady s nadřízeným. Pokud pracujete na volné noze, podívejte se na náš návod „Jak nabízet reportáž zaměřenou na řešení?“
  1. Jakmile je reportáž zveřejněna, potřebujete promyslet, jak ji propagovat a jak upoutat své čtenáře/posluchače/diváky. Pár tipů získáte v sekci „Jak propagovat reportáž a upoutat čtenáře?“.

POZOR!

Jednotlivé kroky mohou přicházet v různém pořadí, podle toho, jak informace získáváte. Můžete se nejdřív dozvědět o slibném řešení a pak teprve zjistit rozsah souvisejícího problému. Můžete se dozvědět o městě nebo okrese, které se vzepřely nějakému konkrétnímu trendu, a pak zjišťovat, jak to provedly. Nebo – jak vidíte v našem schématu – se můžete nejdřív dozvědět o problému a pak pracovat na odhalení existujícího řešení. Také se možná rozhodnete promluvit se svým nadřízeným mnohem dříve, než navrhujeme.

„Nechte se vést vlastními otázkami. Každý příběh, který jsem kdy zpracovávala, pochází z jednoho zdroje. Co probouzí mou zvědavost? Co mě zajímá? Co mi připadá divné? Co bych chtěla vědět? To je vše. Odtud začínáte. Co vás upoutalo? Co vypadá jako palčivý problém nebo oblast, kterou ještě nikdo neprozkoumal? To je první, na co se díváte. Žurnalistika zaměřená na řešení vám jen vypráví širší příběh. Doplňte tu druhou stranu...“

Claudia Rowe portrait
Claudia Rowe
The Seattle Times