Úhel pohledu na data

Navzdory důrazu na datovou žurnalistiku, který vzrostl v posledních letech, se řada novinářů stále ještě rozsáhlejším datovým souborům vyhýbá. A když se na data obrátí, je to často proto, aby zkoumali výstupy vedené negativní logikou. Data obvykle ilustrují novinářské dotazy typu: Které město má nejvyšší míru kriminality? Kde je vláda nejslabší? Kde je největší rasová a ekonomická nerovnost?

My navrhujeme novinářům jiný způsob, jak data využívat – a sice pátrat po pozitivních odchylkách nebo datových pohledech, které se týkají těch nejlepších. Například: Která nemocnice v Texasu má nejnižší riziko infekce? Ve kterém státě je nejnižší recidiva trestné činnosti? Která země má nejvyšší účast žen ve vládě?

Pozitivní odchylka je signál, že se možná děje něco, co stojí za pozornost. Objevit za ní příběh je práce pro novináře – a když tak učiní, může zároveň objevit informaci potenciálně přínosnou pro lidi odkudkoli. Ta nemocnice v Texasu možná našla způsob, jak povzbudit sestry, aby se ozvaly, když si lékař či lékařka neumyje ruce. Státní vězeňská správa možná začala poskytovat služby v oblasti péče o duševní zdraví a poskytovat medikamentózní léčbu nedávno propuštěným vězňům. To jsou důležité zprávy. (Stejně tak ale pozitivní odchylka nemusí znamenat nic. Může jít o náhodný exces v datech, důsledek demografických specifik nebo nepřesné měření. Jak jsme už zmínili, zjistit to je úkolem pro novináře!)

Žurnalistika „pozitivní odchylky“ pracuje s datovými výstupy zpětně. Někteří novináři se zdráhají vyzkoušet žurnalistiku zaměřenou na řešení, protože se obávají, že budou označeni za aktivisty nebo píáristy. Ale pokud jako novinář pracujete s pozitivní odchylkou, k příběhu vás přivedou data – a ta vyvrátí jakékoliv nařčení z prosazování určitého řešení nebo jeho PR.

Až se příště budete dívat do datového souboru, tady je ke zvážení pár způsobů, jak provést datový řez, abyste našli pozitivní odchylku hodnou pozornosti. Tento přehled nemá být vyčerpávající, spíše má trochu podnítit vaši představivost.

STRATEGIE POPISPŘÍKLADYVzděláníNásilí
PROMĚNA V ČASE
Kde došlo k pozoruhodnému zlepšení?High poverty, high test scores: Auburn school is a shouting success 
The Seattle Times
Police 'de-escalation' training — how it could help Chicago 
Chicago Tribune
SROVNÁVÁNÍ
Komu se daří lépe, ve srovnání s podobnými případy či místy?Live From Woodburn High 
OPB FM
Santa Ana's 10-year war on prostitution 
Orange County Register
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Kde mají úspěch nové, inovativní myšlenky?From Class to Career 
WAMU Breaking Ground
The simple idea that could transform US criminal justice 
The Guardian
MÍRA POKRYTÍ
Kde se výrazně rozšířil přístup k danému řešení?How One School District Used Buses to Bring the Internet Home 
Pacific Standard
Battling America's other PTSD crisis 
Yahoo! News
DÍLČÍ SKUPINA
Kde se zlepšily výsledky ve vztahu ke konkrétní části obyvatel?MPS looks to Oakland model to work differently with African-American Boys 
MinnPost
When Women Must Choose Between Abuse And Homelessness 
The Huffington Post
POLITIKA
Která vláda úspěšně zavedla nové strategie při řešení nějakého problému?Los Angeles policy shift yields decline in school suspensions 
Los Angeles Daily News
How Conservative, Tough-On-Crime Utah Reined In Police Militarization 
Buzzfeed
ROZDÍLY
Kde se snížily rasové, geografické nebo socioekonomické rozdíly ve výsledcích?Northfield program shrinks Latino achievement gap 
MPR News
How the Gun Control Debate Ignores Black Lives 
ProPublica
VÝDAJE
Kde se podařilo udržet dobrou kvalitu služeb a snížit přitom výdaje?How this private college maintains a $1 billion endowment without charging tuition 
Business Insider
Preventing Crime for Pennies on the Dollar 
Freakonomics

„Přistoupila jsem k celému projektu jinak než obvykle. Začala jsem se svých zdrojů ptát na pozitivní varianty namísto negativních a věnovala jsem těmto historkám pozornost. Využila jsem tyto informace při přesném definování tématu, o kterém budu psát.“

Amelia Schonbek headshot
Amelia Schonbek
novinářka