Jak se zaměřit na řešení při tematické specializaci

Pokud se specializujete na konkrétní téma, tady je několik způsobů, jak můžete zaměřit pozornost na řešení ve své každodenní novinářské práci:

 

Informujte o místních aktivitách.

 

Jak už jsme zmínili, příběh zaměřený na řešení je dobrý způsob, jak zasáhnout čtenáře, kteří by tradičněji pojatou reportáž o „příliš depresivním“ tématu vynechali – například násilí s použitím zbraně. Prostě udělejte vše pro to, abyste vedli rozhovory s širokou škálou lidí. Tento přístup použil Greg Barnes z deníku Fayetteville Observer, když zkoumal, jak program Second Chance (Druhá šance) pomáhá agresivním teenagerům začít znovu a jak státu ušetřil za tři roky čtyři milióny dolarů. U takových příběhů je klíčové zaměřit se na modelové situace, které místní program využívá, nikoli na samotný program. Právě to napomůže tomu, aby článek nevyzníval jako PR.

 

Najděte řešení odjinud.

 

To mimo jiné znamená změnu definice „místních zpráv“ z něčeho, co se děje ve vašem městě, na to, co je pro vaše město podstatné. Jak už jsme probírali dříve, reportérka Meg Kissinger z Milwaukee Journal Sentinel porovnávala upadající systém péče o duševní zdraví s inovativními přístupy v oblasti prosazování zákona v Houstonu.

 

Dejte do kontrastu dva případy.

 

Pokud něco selhalo na jednom místě, a uspělo na jiném, co ten rozdíl způsobilo? Keegan Kyle v kalifornském deníku Orange County Register zkoumal, jak se město Santa Ana neúspěšně potýkalo s prostitucí. Následně dal do kontrastu přehled dosažených výsledků v Santa Aně s úspěšnou strategií v sousedním Anaheimu. Jak ten rozdíl vysvětlit? A jak – pokud vůbec – se může Santa Ana poučit od Anaheimu?

 

S příběhy zaměřenými na řešení zacházejte jako s nekrology.

 

Deník New York Times má stovky předem napsaných nekrologů. Když zemře slavná osobnost, doplní se jen několik odstavců a článek je možné rychle zveřejnit. Stejně tak existuje spousta zajímavých příběhů zaměřených na řešení, které lze rešeršovat předem. A potom, například když se zveřejní statistiky nezaměstnanosti, můžete relativně rychle publikovat něco o pěti amerických společnostech, které se úspěšně vyrovnávají s měnící se globální konkurencí na trhu práce.

„Abyste udrželi zájem čtenářů, potřebujete napětí. Proto jim asi neřeknete všechno v první části příběhu. Odměňujete je postupně – ,nejdřív udělali tohle, pak se pustili do tamtoho‘. Při práci na tématu jsem velkou zastánkyní toho klást důraz na konkrétní lidi. Vždycky zkouším vyprávět příběh skrze lidi a čísla používám proto, aby to všechno podepřela.“

Meg Kissinger portrait
Meg Kissinger
Milwaukee Journal Sentinel