Jak vnést perspektivu řešení do krátkých mediálních výstupů

Máte k dispozici jeden reportážní den a 500 slov. Nebo máte tři hodiny na to, abyste připravili minutový televizní příspěvek. Jak do toho začlenit přístup zaměřený na řešení?

Solutions Journalism je ve svém ideálním standardu zdlouhavá novinářská práce náročná na čas. Spousta tipů, které tu i jinde předkládáme, se nejlépe hodí na reportáže delšího formátu a výstupy s příběhem. Přesto jsme objevili několik způsobů, jak zaměřit pozornost na řešení i tam, kde nemáte luxus většího prostoru.

  1. Krátké příspěvky zaměřené na řešení fungují zvlášť dobře v případech, kdy je problém všeobecně znám. Vzpomeňte si na štěnice, které byly před pár lety v New Yorku všude kolem. Reportér z deníku AM New York – novin, které se rozdávají zdarma v metru – věnoval vlastnímu problému jedinou větu, a proto mohl rovnou přejít k pozitivní zprávě: že štěnice jsou výrazně na ústupu, především díky mnohostrannému úsilí radnice o jejich vyhubení. Autor se tak s většinou hlavních otázek vypořádal na prostoru 576 slov.
  2. Vyberte si téma, k němuž existují data prokazující, že daná věc funguje. Pak nemusíte ztrácet příliš času ani slov vysvětlováním případu a můžete rovnou přejít k tomu, jak to funguje.
  3. Také specializovaní novináři mohou připravit příběhy zaměřené na řešení rychle, když do svého článku zahrnou místní aktivity, které dosáhly dobrých výsledků. Speciální odbornost vám umožní ušetřit spoustu reportážního času. Víc do hloubky se tomu budeme věnovat níže.
  4. Některá řešení nejsou tak komplexní, a proto se snadno vejdou do krátkého formátu. Například článek na webu Atlantic CityLab se zabýval tím, jak Brazilci stále častěji využívají nahrávání na mobilní telefon v případě, že se stanou svědky policejní brutality. U brazilské policie, nechvalně proslulé svou surovostí, to vyvolává větší pocit zodpovědnosti.