Proč žurnalistika zaměřená na řešení?

Převládající teorie změny v žurnalistice říká, že když upozorníme na společenské problémy, uspíší to reformy. Novináři působí jako ti, kdo upozorňují na nekalé praktiky a odhalují nedostatky, tím ale jejich role končí.

Domníváme se, že taková teorie změny je nedostatečná.

Pro novináře je stále méně dostačující jen zaznamenávat, co je špatně, a doufat, že společnost vytvoří lepší zákony nebo zajistí patřičný dohled. Problémy světa jsou až příliš komplexní a proměnlivé. Lidé se musí dozvídat o věrohodných příkladech reakcí na problémy, aby se stali sebevědomými a zdravě kritickými aktéry, kteří jsou schopni formovat lepší společnost. V tomto kontextu musí novináři rozšířit svou tradiční roli a upozorňovat na odpovědi na hluboce zakořeněné společenské neduhy. Proč bychom jinak měli žurnalistiku zaměřenou na řešení vůbec praktikovat?

Je to prostě dobrá žurnalistika.

Možná jste si všimli, že naše heslo zní „celý příběh“. Jsme přesvědčeni, že díky žurnalistice zaměřené na řešení je novinářská práce přesnější a úplnější. Žurnalistika, která nesleduje reakce na společenské problémy, přináší nepřesný a předpojatý pohled na skutečnost – takový, který může společnost poškodit. Tím, že novináři pravidelně zdůrazňují problémy a opomíjejí související odezvu, šíří nepravdivý dojem, že lidé nevyzkoušeli spoustu věcí nebo že nevědí, jak situaci napravit.

Posiluje zapojení čtenářů.

Příběhy zaměřené na řešení jsou často vystavěny na principu návodu „jak na to“, podobně jako televizní seriály typu Kriminálka Las Vegas nebo Dr. House: někdo dosáhl výsledků, které stojí za pozornost. Co udělal jinak než ostatní? Pokud se tento přístup k vyprávění příběhů použije správně, dokáže vzbudit a udržet čtenářův zájem. U článků orientovaných na řešení existuje větší pravděpodobnost, že budou sdílenější na sociálních sítích. Částečně je to proto, že svému publiku dávají možnost pocítit vlastní důležitost, neodvrátit se od problému a nebýt vůči němu apatický či cynický. To potvrzuje řada společenskovědních studií, včetně výzkumu, který jsme podpořili spolu s projektem Engaging News.

Může mít velký dopad.

Tím, že ukazuje, jak různé instituce přistupují k problémům, může žurnalistika zaměřená na řešení posunout veřejnou debatu. Na rozdíl od závodu v překřikování se (ve stylu Máte slovo), jsme v několika případech shledali, že Solutions Journalism může vést ke konstruktivnějším a méně polarizujícím debatám. Lidé se nezmění jen proto, že poukážete na jejich problém. Aby se změnili, potřebují modelové příklady – a stejně fungují společnosti jako celek.

„Čtenáři volají po příbězích, které nejsou jen negativní a plné problémů. To může vést k pocitu bezmoci a znechucení, jako by nemělo žádný smysl aktivně se zapojovat do své komunity a společnosti jako celku. Pokud jim nabídneme příběhy o způsobech a metodách, které pomáhají řešit problém, na kterém jim záleží, posloužíme jim nejlíp.“

Liz Goodwin  portrait
Liz Goodwin
Yahoo! News