Úvod

Jsme ve fázi, kdy jste možná objevili zárodek zajímavého příběhu. Jak poznáte, že stojí za to?

Stejně jako u každého příběhu musíte tu ideu prověřit.

V prvé řadě se držte zásad dobré žurnalistiky. Když děláte reportáž, zkuste najít vícero různých úhlů pohledu. Promluvte si s lidmi, kteří nemají na výsledku reportáže osobní zájem. Myslete na to, odkud vaše zdroje získávají informace. 

Úsudek potřebný k rozpoznání dobrého příběhu zaměřeného na řešení je podobný úsudku, který potřebujete k rozpoznání dobrého příběhu zaměřeného na problém: co se stalo a jak poznáme, že se to stalo? Rozdíl je v tom, jak vnímáme důsledky toho, že jsme se spletli. Prohlásit, že něco je problém, a splést se představuje v žurnalistice poklesek. Prohlásit, že něco funguje, a splést se je těžký zločin. Jedna z nejhorších věcí, které můžete o novináři říct, je, že je „přehnaně důvěřivý“. Jak se tomu vyhnout? 

 

Nepřehánějte.

 

Nenaznačujte, že problém už je vyřešen – pravděpodobně není. Neprohlašujte, že toto je nejlepší řešení – nemůžete to vědět. Nepředpovídejte, že to vydrží – stejně tak dobře nemusí. Omezte se na vlastní zprávu: něco se děje a o tomto máme důkazy. „Důkazy“ nejsou jen fakta, jak tomu rozumí tradiční zpravodajství. Můžeme je najít i v rozhovorech, v klasické reportáži – ve všech způsobech, jimiž novináři sbírají informace. Žádné řešení není dokonalé. Ujistěte se, že informujete o jeho limitech a obtížích.

Taková opatrnost chrání. Pokud neděláte přehnané závěry, nemusíte se bát, že budete vypadat jako propagátor. A když řešení o pár měsíců později selže, nepůsobíte naivně, protože jste se jednoduše zabývali tím, co se dělo v tu dobu.

Zároveň jsou tyto zásady osvobozující. Nemusíte se pokoušet řešení hodnotit a srovnávat, abyste objevili to nejúspěšnější. Pokud jde o selhání zajímavá nebo důležitá, můžete klidně psát o řešeních, která jsou úspěšná jen zčásti – nebo dokonce neúspěšná, a vysvětlit čtenáři, proč se jimi zabýváte (viz sekce o selháních). Vy jen hledáte dobrý příběh.

Získejte opačný názor.

 

 

 

U příběhu zaměřeného na řešení je velmi důležité začlenit pohled poučeného skeptika. Pokud nasloucháte různým stanoviskům – zvláště u tématu, které je relativně neprozkoumané – dá to vaší zprávě větší váhu.

 

 

Kdykoli je to možné, používejte data zpětně na základě výsledků.

 

Jak jsme ukázali v sekci Úhel pohledu na data, dá vám to jistou míru komfortu. Navzdory tomu ale mějte na paměti, že i pokud jde o čísla, mohou být za jejich sběrem a sdílením osobní zájmy.

Buďte obezřetní. Aktéři, které budete oslovovat, se pravděpodobně pohrnou do toho, aby s vámi o svém řešení mluvili. Vy byste jim ale neměli hned všechno uvěřit. Získejte o každém uvedeném úspěchu důkaz.

„Musí tu být prokázaný problém nebo všeobecná shoda, že problém existuje. Prozkoumejte reakce na daný problém. Musí existovat nějaký způsob, jak měřit jejich účinnost. Pokud je to nepodložené, pokud jen slyšíme lidi říkat ,To je ale skvělé‘, opravdu to nestačí. Potřebujeme nějaký způsob, jak to změřit. Pokud se reakce nebo řešení dostavily jen díky tomu, že někdo prostě přišel s balíkem peněz, asi ztratíme zájem, protože to řadě dalších míst znemožňuje, aby dané řešení zkopírovala a sama ho vyzkoušela. Což ukazuje na další věc, kterou hledáme. Je možné reakci nebo řešení dál šířit? Můžeme je zopakovat i jinde?“

Janet Horne Henderson portrait
Janet Horne Henderson
The Seattle Times