Úvod

Spousta lidí, kteří chtějí dělat Solutions Journalism, si často není jistá, kde začít. Jak už jsme vysvětlili výše, částečně je to proto, že je mnohem snazší zaznamenat problémy než jejich řešení. Není až tak náročné najít příklady všeobecně rozšířených problémů. Ale najít místa, kde na tyto problémy účinně reagují, může dát docela práci. 

To samozřejmě neznamená, že řešení neexistují. Musíme jen změnit perspektivu, jakou se na svět díváme, a zajímavá řešení vnímat. Tady je několik námětů, kde hledat:

Recenzované akademické články 

Randomizované kontrolované studie (ang. RCTs), případové studie a recenze odborné literatury vám mohou pomoci rychle se zorientovat v tom, co v různých odvětvích funguje. Dobré místo pro začátek je Google Scholar. Napište pár klíčových slov (např. zubní péče Missouri přistěhovalci) a zkuste zúžit časové období, které vás zajímá. I pročtení jen několika anotací vám dá představu o nových myšlenkových směrech v dané oblasti. 

Akademičtí experti

Pokud máte možnost, zkuste kontaktovat autory relevantních vědeckých studií – obvykle není těžké získat kontaktní informace na webových stránkách dané instituce. Promluvte si s nimi, klidně i jen proto, abyste získali základní povědomí. Zjistěte, jaké přelomové události jsou aktuálně v jejich oboru určující, jestli existují špičkové výzkumné studie, které stojí za pročtení, nebo jestli se objevují vědecké talenty, které se vyplatí sledovat. 

Rozsáhlé datové soubory

Datové soubory (například studie Světové zdravotnické organizace Global Burden of Disease) vám pomohou s přehledem míst a institucí, které mají nejúspěšnější výsledky při řešení běžných problémů. Děje se na těchto místech něco, co by se dalo zkopírovat jinde? V žurnalistice to známe jako přístup pracující s „pozitivní odchylkou“. 

Lidé zapojení do realizace

Jedním z rozdílů mezi tradiční žurnalistikou a žurnalistikou zaměřenou na řešení je důraz na „jak“. Dobré příběhy orientované na řešení informují nejen o tom, že se něco se děje, ale také o podrobnostech, jak se to děje. Proto je často užitečné mluvit s lidmi, kteří jsou zapojeni do přímé realizace dané myšlenky. Například ten, kdo píše o inovativních přístupech v pečovatelské oblasti, bude považovat za zásadní mluvit s poskytovateli péče, kteří znají její provoz z první ruky. A protože aktéři mají tendenci si přisvojovat úspěchy, je ještě více než obvykle na místě trocha skepse.

Inovátorské organizace

Organizace jako Ashoka, Aspen Institut, Echoing Green, Skoll Foundation, Schwab Foundation nebo TED prověřily tisíce podnikatelů a inovátorů. Lidé v těchto kruzích mohou být výborným zdrojem příběhů orientovaných na řešení. Řada z nich pořádá konference zaměřené na společenskou změnu, což může být ideální místo na setkání se spoustou lidí z této oblasti.

Programoví koordinátoři v nadacích

Nadace jsou v každodenním styku s prověřenými myšlenkami. Řada programových pracovníků si během doby osvojila hlubokou znalost svých oborů – a v rámci toho i nápadů, které prorazily. Protože ale pracovníci nadací budou často vychvalovat vlastní příjemce grantů, může být užitečnější zeptat se jich na programy, které sami nefinancují.

Vaše vlastní znalosti

Pokud máte nějakou specializaci nebo vás přitahuje konkrétní téma, budujte si síť kontaktních osob. Mohou vám povědět o inovativních řešeních, které jsou v plném proudu, a představit vás lidem, kteří za nimi stojí.

Nezapomínejte na svůj vlastní život

Pokud máte potíž zorientovat se v mimoškolních aktivitách ve svém městě, ostatní s tím budou pravděpodobně bojovat také. Existují města, která se s tímto problémem vypořádala? Žurnalistika orientovaná na řešení se netýká jen reakcí na problémy, kterým čelí „nějací“ lidé kdesi daleko, ale my všichni – včetně novinářů. Některé z těch nejúspěšnějších článků orientovaných na řešení mají svůj základ v přímé osobní zkušenosti.

Kdo to dělá lépe?

To je přesně ta otázka, která často pomůže objevit řešení lépe než kterákoli jiná. Představte si, že si povídáte s odborníkem na duševní zdraví a debata se stočí ke špatné léčbě duševních nemocí ve vaší zemi. Tato otázka může posunout celou debatu úplně novým směrem.

„Přemýšlím, kdo v mém městě by věděl o kreativních snahách, jak řešit problémy. Jedna možnost je jít do místních nadací a zeptat se jich. Druhá je zamyslet se nad konkrétními tématy, která vás zajímají. Pak zavoláte lidem působícím v daném oboru a zeptáte se jich, kdo příslušný problém zkouší řešit.“

Daniel Zwerdling
Daniel Zwerdling
NPR