Jaký dopad může mít Solutions Journalism?

Příběhy orientované na řešení se zaměřují na to, co funguje, a proto mohou přeformulovat problémy způsobem, který podnítí nové uvažování mezi osobami činícími strategická rozhodnutí, lidmi z praxe i členy dané komunity. Tady je několik příkladů: 

Upozorňuje danou komunitu na účinnější strategie

Rhiannon Meyers psala pro texaské noviny Corpus Christi Caller-Times celoroční seriál „Cena cukrovky“. Ačkoli okres Corpus Christi má v přepočtu na obyvatele nejvyšší počet amputací v Americe, byla tato nemoc dlouho skrytá a opomíjená. Seriál obsahoval tři příběhy, které ukazovaly řešení z jiných částí Spojených států, kde léčili cukrovku úspěšněji. Meyers říká: „Články zaměřené na řešení... získaly asi nejvíc reakcí a byly také nejkontroverznější – myslím, že částečně i proto, že hnuly žlučí poskytovatelům péče... Byly také nejhutnější ze všech článků v seriálu a právě ony tady podnítily nejvíc debat o tom, co můžeme dělat jinak a co aktuálně neděláme.“

Delegitimizuje výmluvy vedoucí k nicnedělání

Když ukážete, že někde určitý problém řešit jde, znevěrohodníte tím výmluvy, že jinde to také nefunguje. Na počátku tisíciletí byly léky proti HIV/AIDS tak drahé, že jsme tento virus v rozvojovém světě považovali v zásadě za rozsudek smrti. Tina Rosenberg napsala v roce 2001 pro magazín New York Times reportáž, která tento problém prozkoumala z jiných perspektiv. Zabývala se tím, jak Brazílie výrazně snížila ceny léků proti HIV/AIDS a jak zvládala režim komplexní léčby. Prozkoumala a odhalila také chování amerických vládních úředníků a farmaceutických společností. Článek Tiny Rosenberg přiměl mnoho lidí v rozhodovacích pozicích ke zpochybnění předpokladů, které se tehdy používaly k ospravedlnění vysokých cen za léky, a byl uváděn jako jeden z faktorů, který přispěl k vytvoření Globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii.

Ukazuje silnou myšlenku, která může proměnit dopady práce organizace

Kampaň 100 000 Homes (100 000 domovů) se pokoušela napříč USA výrazně navýšit míru ubytování lidí žijících dlouhodobě bez domova. V průběhu druhého roku bylo zřejmé, že tempo úspěšného zabydlování je pro dosažení konečného cíle příliš nízké. Pak si vedoucí kampaně přečetli v New York Times článek v rubrice Fixes (Řešení) o strategii orientované na rychlé výsledky (Rapid Results), která motivuje místní komunitu k mobilizaci a sebeorganizaci, aby dosáhla svého ambiciózního cíle během 100 dní. Kampaň se s Rapid Results zkontaktovala, přijala tento přístup jako svou ústřední strategii a realizovala ji v komunitách napříč Spojenými státy. V červnu 2014 organizátoři oznámili, že kampaň dosáhla svého cíle – vrátila domov 100 000 lidem žijícím dlouhodobě bez domova. Zástupci kampaně tvrdí, že úspěšný výsledek přímo souvisí se spoluprací s Rapid Results.

Proměňuje diskuzi v rámci komunity i oficiální politiku

Meg Kissinger, novinářka z Journal Sentinel v Milwaukee, se velkou část své kariéry zabývala duševním zdravím. Největší dopad ale její práce zaznamenala v roce 2013 díky sérii článků „Chronická krize“, která dokumentovala, jak pacienti neustále umírají kvůli špatnému zacházení a zanedbání péče, a rozebírala metody, jak systém reformovat. Okamžitě po zveřejnění tohoto seriálu zrušilo Milwaukee politickou kontrolu strategie pro duševní zdraví a jmenovalo nepolitickou Radu pro duševní zdraví, jejímiž členy se stali odborníci. K tomu navíc nový městský rozpočet zajistil výrazný nárůst prostředků na péči o duševní zdraví. „Chronická krize“ obsahovala tři články zaměřené na řešení, které byly podle Kissingerové pro dopad série klíčové. „Jedna věc je mluvit o problémech, a těch je v systému duševního zdraví v Milwaukee hodně, ale hlavním přínosem pro čtenáře je zjistit, jak se s něčím takovým potýká jiná skupina lidí a jak se jí daří obracet věci k lepšímu,“ dodává.

Nově promýšlí status quo

Co kdyby se Michael Lewis pustil do problematiky zničujícího účinku peněz v baseballu tak, že by se zaměřil na malý klub, který neustále prohrával? Četl by to někdo a poučil by se z toho? On místo toho zvolil přístup zaměřený na řešení – a svou knihou Moneyball navždy proměnil sport.

„Reakce, které jsme dostali od čtenářů, byly úžasné... lidé se spolu bavili způsobem, který tu předtím nebyl. Máme tu diskuze, které jsme dřív neměli.“

Kathy Best portrait
Kathy Best
The Seattle Times