Solutions Journalism ve vaší redakci?

Jste připraveni přinést žurnalistiku zaměřenou na řešení na své pracoviště udržitelným způsobem? Tady je několik příkladů dobré praxe, které jsme sesbírali na základě spolupráce Solutions Journalism Network s redakcemi:

Připravte se na nepochopení a předcházejte jim

U řady novinářů rezonuje Solutions Journalism okamžitě. Někteří jsou ale tímto přístupem, či dokonce samotným pojmem žurnalistika zaměřená na řešení zmateni. Mohou se obávat, že to vyzní jako advokační činnost, PR propagace nebo „dobré zprávy“. Pro jiné zas bude jen nepohodlné zkoušet něco nového.

Náš manuál by vás měl připravit na to, abyste uměli tyto mylné představy rozptýlit. Více příkladů do vaší argumentační výbavy najdete databázi příběhů orientovaných na řešení (Solutions Story Tracker) nebo si můžete vyžádat workshop přímo pro vaši redakci.

Buďte připraveni znovu promyslet své zpravodajské priority

Problémy křičí, řešení šeptají. Mnoho příběhů orientovaných na problém – od leteckých nehod přes policejní střelbu, epidemie nemocí až po poruchu centrálního vodovodního potrubí – máte před očima, volají po zpracování. Citace k nim se často získají snadno. Naopak mediální výstupy orientované na řešení bývají jen zřídka mimořádnými zprávami či přelomovými událostmi (i když mohou v návaznosti na přelomové události vzniknout). Stejně jako u většiny terénní žurnalistiky zůstanou i řešení, která stojí za mediální pozornost, pravděpodobně nepovšimnutá, pokud je novináři vědomě neprozkoumají a veřejnosti nepředloží.

Pro šéfredaktory se zájmem o Solutions Journalism je otázkou, kdy investovat cenné zpravodajské kapacity do těchto výstupů. Ve výsledku to znamená zvážit následující okolnosti: Co patří mezi nejdůležitější a nejcennější příběhy, jež můžeme našemu publiku přinést? Co aktuálně schází ve veřejné debatě? A jaké články připravujeme jen proto, že jsme je dělali vždycky?

Tlaky na omezené zdroje v dnešní novinářské praxi vedou mnohé šéfredaktory k novému promýšlení základních předpokladů jejich práce. V praktické rovině to může znamenat klást si například tyto otázky: Musíme (znovu) psát o jednání školské rady – nebo je lepší využít redaktorův čas na prozkoumání toho, jak se ve školách mění přístup k disciplíně? Případně: Musíme se zaměřovat na poslední místní přestřelku – nebo máme spíš reportéra vyslat do vedlejšího města, kde se daří omezovat násilí s použitím zbraně způsobem, který se zdá být funkční?

Najděte si zastánce

Vytipujte si editory nebo redaktory, kteří mohou kolegy podpořit, aby si systematicky kladli otázky: „Existuje v tom příběhu perspektiva řešení? Kdo to dělá lépe?“ Najděte lidi, kteří mají na zavedení žurnalistiky orientované na řešení do redakční praxe silný zájem. Požádejte je, aby tento nový přístup udržovali v běhu i pod tlakem každodenních uzávěrek. Pokud je to možné, najděte si v různých redakcích spojence, kteří budou tyto otázky pravidelně klást. Časem, až redaktoři získají s žurnalistikou zaměřenou na řešení zkušenosti, budou takové reakce automatické. Kolegové začnou instinktivně vznášet otázky, které předtím nekladli, a přirozeně se stanou diskuzními partnery nebo mentory ostatních.

Navrhněte článek nebo seriál

Když představujete Solutions Journalism kolegům a kolegyním v redakci, je dobré mít na paměti nějaké použitelné a relevantní náměty na články. Cílem je posunout se od hypotetické debaty „Měli bychom žurnalistiku orientovanou na řešení dělat?“ k reálné diskuzi: „Co třeba tento článek?“. Objasněte, jak daný příspěvek pokryje významnou mezeru ve vašem zpravodajství. A potom také: Kdo na tom bude pracovat? Jaký máme plán pro sociální sítě? Pobízejte ostatní redaktory, aby příběhy zaměřené na řešení nabízeli, ale nečekejte s přípravami na ně.

Hledejte příležitosti

V okamžiku, kdy přicházejí zásadní zprávy nebo se na vás redaktoři obracejí s náměty a když se na každodenních poradách probírají zpravodajské plány, myslete na příležitosti, jak nastavit jiný úhel pohledu. I jednoduchá otázka typu „Je v tom perspektiva řešení?“ může rychle posunout redakční poradu k bohatší a produktivnější novinářské strategii.

Stanovte si konkrétní cíle

Nejjednodušší způsob, jak integrovat perspektivu řešení do redakční práce, je, když šéfredaktor požádá reportéry o spolupráci a dá jim nějaký čas. Klíčové je jasně formulovat očekávání. Například alespoň jeden článek orientovaný na řešení měsíčně nebo to, že každý člen redakce do své práce zahrne otázku „Kdo to dělá lépe?“.

Vyzdvihujte kvalitní výstupy zaměřené na řešení

Šéfredaktoři mohou podpořit zavádění tohoto přístupu do praxe i tím, že ocení novináře, kteří kvalitní žurnalistiku orientovanou na řešení provozují. Takovým oceněním může být gratulace k dobře odvedené práci, umístění textu na titulní straně nebo projev uznání v rámci redakčního týmu těm redaktorům, kteří kreativním způsobem pomáhají ostatním oprostit se od starých zpravodajských stereotypů. Někdy se ocenění ujmou profesní asociace nebo další novinářské organizace: například seriál článků v deníku Fayetteville Observer s názvem „Hledání bezpečnosti“ získal první cenu v každoroční soutěži Novinářské asociace Severní Karolíny za terénní žurnalistiku. A deník Seattle Times získal se svým projektem Education Lab (Vzdělávací laboratoř) Cenu za vynikající novinařinu za práci pro komunitu od Asociace šéfredaktorů tištěných médií.

POZOR!

Nic v tomto manuálu nemá vyznít jako snadná záležitost: řízení změn v organizaci je proslulé svou náročností. Celé akademické časopisy se věnují pochopení toho, proč lidé odmítají změny. Přičtěte k tomu zmatky na mediální scéně, občas rigidní názory na roli novinářů a neustálý časový tlak – a je snadné pochopit, proč i zavádění menší praktické změny v redakci může být složité. Ale díky nově nabytým znalostem budete dobře vybaveni k tomu, abyste mohli u vás v redakci budovat silnou novinářskou praxi orientovanou na řešení.