Jak se pozná Solutions Journalism?

Tady je pět kritérií, která vám mohou přijít vhod, když připravujete reportáž zaměřenou na řešení. Ne každý článek bude vyhovovat všem těmto kritériím – a je to tak v pořádku – ale doufáme, že vás inspirují k zamyšlení:

1
Do hloubky se zaměřuje na reakci na nějaký společenský problém

Zatěžkávací zkouška: Pokud příběh nepopisuje reakci na problém, nejde o žurnalistiku orientovanou na řešení. Danou reakci je třeba vysvětlit v kontextu problému, na který směřuje. Tím, že zdokumentujete příčiny daného problému, ukážete příležitosti pro řešení tak, aby mohlo zapůsobit a mít dopad.

2
Detailně a smysluplně prozkoumává, jak reakce funguje

Kvalitní reportáž zaměřená na řešení pátrá po tom, „jak na to“, a klade si otázky typu: Jaké modelové příklady jsou při zlepšování výsledků vzdělávání úspěšné a jak vlastně fungují? Příběh je postaven na řešení problému a napětí vychází z obtížnosti, která je s ním neodmyslitelně spjatá.

3
Zaměřuje se na účinnost, nikoli dobré úmysly, a předkládá dostupné důkazy o výsledcích

Žurnalistika zaměřená na řešení stojí na nápadech – ale jako u každé dobré novinařiny i tady platí, že určení toho, co funguje (nebo nefunguje), musí být všude, kde je to možné, podloženo přesvědčivými důkazy. U počátečních nápadů, kde mohou být jediným „důkazem“ tvrzení důvěryhodných pozorovatelů, je nejdůležitější je nepřeceňovat.

4
Poskytuje nejen inspiraci, ale i porozumění užitečné pro ostatní

To, co činí žurnalistiku zaměřenou na řešení neodolatelnou, je objevování – cesta, která dovádí čtenáře nebo diváka k porozumění, jak svět funguje, a – snad také – jak by mohl fungovat lépe.

5
Rozebírá, co na daném přístupu nefunguje

Dokonalé řešení společenského problému neexistuje. Každá reakce má své limity a rizika. Kvalitní žurnalistika zaměřená na řešení se ale nedokonalostí nezalekne.

„Při zpracování těchto příběhů jsem cítil velkou míru uspokojení, protože jsem jen nenaříkal nad problémem, ale nabízel jsem čtenářům nové myšlenky. A myslím, že odezva na sociálních sítích ukázala, že lidé tento typ účasti vyhledávají, protože podněcuje více dialogu.“

David Gambacorta headshot
David Gambacorta
Philadelphia Magazine!