Plasterki

Pomimo że w ostatnich kilku latach stawia się na dziennikarstwo oparte na danych, niektórzy dziennikarze wciąż unikają dużych zbiorów danych. A gdy już się ku nim zwracają, to z reguły badają jakiś negatywny wyjątek. Dane służą z reguły do odpowiedzi na takie dziennikarskie pytania, jak: które miasto ma najgorszy wskaźnik przestępczości? Gdzie zarządzanie jest najsłabsze? Gdzie są największe nierówności rasowe i ekonomiczne?

Proponujemy dziennikarzom inny sposób wykorzystywania danych: badanie pozytywnych odchyleń, tzw. dewiantów, lub fragmentów zbioru danych, które uzyskują najlepsze wyniki. Na przykład: który szpital w Teksasie ma najniższy wskaźnik infekcji? W którym państwie recydywa jest najniższa? W jakim kraju udział kobiet w rządzie jest największy?

Pozytywny dewiant jest sygnałem, że może się wydarzyć coś wartego opublikowania. Zadanie dziennikarza polega na opowiedzeniu historii tego pozytywnego, odbiegającego od normy odchyłu, a przy okazji odkryciu informacji, które mogą być cenne dla ludzi na całym świecie. Być może szpital w Teksasie znalazł sposób na zachęcenie pielęgniarek do protestowania, gdy lekarz nie myje rąk. Być może władze więzienia stanowego zaczęły świadczyć usługi w zakresie zdrowia psychicznego i leczenia uzależnienia od narkotyków niedawno zwolnionym więźniom. To są ważne historie. (Warto pamiętać, że pozytywny dewiant może również nie oznaczać niczego, może być dziwactwem danych, funkcją demograficzną lub niedokładnym pomiarem. Jak już powiedzieliśmy, zadaniem dziennikarza jest dowiedzieć się!).

Dziennikarstwo oparte na pozytywnych dewiantach działa niejako odwrotnie do danych końcowych. Niektórzy dziennikarze nie chcą angażować się w dziennikarstwo rozwiązań, ponieważ obawiają się, że zostaną potraktowani jak rzecznicy danej sprawy lub przedstawiciele agencji PR. Dzięki dziennikarstwu opartemu na pozytywnych dewiantach dane poprowadzą cię przez proces pisania artykułu i nie pozwolą pomylić z pracownikiem agencji PR.

Następnym razem, gdy spojrzysz na zestaw danych, możesz rozważyć, jak podzielić go w sposób, który pozwoli wyróżnić wart uwagi pozytywny dewiant. Przy okazji pobudzisz swoją wyobraźnię.

STRATEGIACHARAKTERYSTYKAPRZYKŁADY ARTYKUŁÓW 
Edukacja
Przemoc
ZMIANA W CZASIE
Gdzie wprowadzono warte odnotowania zmiany?High poverty, high test scores: Auburn school is a shouting success 
The Seattle Times
Police 'de-escalation' training — how it could help Chicago 
Chicago Tribune
PORÓWNANIA
Gdzie dają sobie radę lepiej w porównaniu z podobnymi miejscami?Live From Woodburn High 
OPB FM
Santa Ana's 10-year war on prostitution 
Orange County Register
METODA/NAJLEPSZA PRAKTYKA
Gdzie odnoszą sukcesy we wprowadzaniu innowacji i nowych pomysłów?From Class to Career 
WAMU Breaking Ground
The simple idea that could transform US criminal justice 
The Guardian
ZASIĘG
Gdzie znacznie zwiększono dostęp do rozwiązania?How One School District Used Buses to Bring the Internet Home 
Pacific Standard
Battling America's other PTSD crisis 
Yahoo! News
PODGRUPA
Gdzie poprawiono wyniki dla konkretnej populacji?MPS looks to Oakland model to work differently with African-American Boys 
MinnPost
When Women Must Choose Between Abuse And Homelessness 
The Huffington Post
POLITYKA
Który rząd wprowadził nowe, skuteczne zasady rozwiązania problemu?Los Angeles policy shift yields decline in school suspensions 
Los Angeles Daily News
How Conservative, Tough-On-Crime Utah Reined In Police Militarization 
Buzzfeed
NIERÓWNOŚCI
Gdzie zmniejszono nierówności rasowe, geograficzne lub socjoekonomiczne?Northfield program shrinks Latino achievement gap 
MPR News
How the Gun Control Debate Ignores Black Lives 
ProPublica
KOSZTY
Gdzie zapewnia się dobre usługi przy jednoczesnej redukcji kosztów?How this private college maintains a $1 billion endowment without charging tuition 
Business Insider
Preventing Crime for Pennies on the Dollar 
Freakonomics

„Podchodziłam do tego całego projektu inaczej niż zwykle. Moje źródła informacji zaczęłam wypytywać o dewianty pozytywne, a nie negatywne. Zwracałam uwagę na szczegóły. Użyłam tych informacji, aby skoncentrować się na temacie, o którym miałam pisać”.

Amelia Schonbek headshot
Amelia Schonbek
Dziennikarka