Kroki do stworzenia artykułu rozwiązań

  1. Zidentyfikuj problem lub kwestię budzącą obawy (np. zmiana klimatu, bezpieczeństwo publiczne, niskie wskaźniki ukończenia studiów).
  2. Zadaj sobie pytanie: czego brakuje w publicznym dyskursie? Czy brakuje wiedzy o problemie? Czy może jest odpowiednia wiedza, ale brakuje reakcji? Jeśli tak, to tradycyjne dziennikarstwo, które ujawnia sam problem, może być tu najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli jednak w dialogu publicznym brakuje pytań typu: co można z tym zrobić? Kto lepiej sobie z tym radzi?, to wybrany temat jest dobrym kandydatem do zbadania przez dziennikarstwo rozwiązań.
  1. Rozpocznij poszukiwania tematów na artykuły dziennikarstwa rozwiązań. Czy są jakieś miejsca, które konsekwentnie radzą sobie lepiej niż przeciętnie? Czy są jakieś godne uwagi reakcje na problem? Przeczytaj nasze wskazówki w sekcji „Jak znaleźć tematy na artykuły ukierunkowane na rozwiązanie?”, aby przeprowadziły cię przez to zagadnienie.
  1. Wybierz historię, którą chcesz opisać, korzystając z tradycyjnej dziennikarskiej oceny. Możesz użyć naszych pięciu kryteriów i zajrzeć do sekcji „Jak prześwietlić temat na artykuł ukierunkowany na rozwiązania?”, aby wszystko przemyśleć. Pamiętaj: czy są dowody na sukces? Czy są one wiarygodne? Czy jest to jednorazowa lekcja, czy też lekcje, z których inni mogliby skorzystać? Jeśli historia dzieje się poza twoją społecznością, czy możesz nadać jej lokalne znaczenie, przedstawiając ją jako temat, o którym twoja społeczność powinna wiedzieć?
  1. Zrelacjonuj historię. Skorzystaj z naszych zasobów: „Jak przeprowadzić wywiad zorientowany na rozwiązania?” i „Jak zbudować artykuł dziennikarstwa rozwiązań?”. Jeśli istnieje wiele reakcji działających na różne sposoby, może to być kandydat do napisania cyklu artykułów.
  2. Na pewnym etapie tego procesu będziesz chciał nawiązać kontakt z redaktorem naczelnym. Jeśli pracujesz w newsroomie, prawdopodobnie rozwiniesz pomysły przy pomocy naczelnego. Jeśli jesteś freelancerem, zapoznaj się z naszym zasobem „Jak reklamować artykuł ukierunkowany na rozwiązania?”.
  1. Po opublikowaniu artykułu warto pomyśleć o jego wypromowaniu i zaangażowaniu w niego czytelników/słuchaczy/widzów. Sięgnij do naszego zasobu „Jak reklamować swój artykuł i zaangażować czytelników?” aby uzyskać wskazówki.

UWAGA!

Kolejność tych kroków może się różnić w zależności od sposobu otrzymywania informacji. Najpierw możesz usłyszeć o obiecującym rozwiązaniu, a następnie cofnąć się, aby poznać skalę problemu. Możesz usłyszeć o mieście/hrabstwie, które poznało określony sposób działania, a następnie dowiedzieć się, jak wprowadzono go tam w życie. Możesz również najpierw usłyszeć o problemie, a następnie pracować nad odkryciem istniejącej już reakcji. Możesz również zdecydować się na rozmowę z przełożonym dużo wcześniej niż podano w naszym przewodniku.

„Podążaj za pytaniami. Każdy napisany przeze mnie artykuł powstawał według tego samego schematu: czego jestem ciekawa? Co mnie interesuje? Co wydaje mi się dziwne? Czego chcę się dowiedzieć? To wszystko. To twój początek. Co cię intryguje? Co wydaje się jaskrawym problemem lub obszarem, na który nikt wcześniej nie spojrzał? Tu trzeba patrzeć na początek. Dziennikarstwo rozwiązań to po prostu opowiadanie historii, ale w szerszym kontekście. Wypełnij ten kontekst. Opisz problem…”.

Claudia Rowe portrait
Claudia Rowe
The Seattle Times