Dziennikarstwo rozwiązań i dziennikarstwo śledcze

Pod wieloma względami dziennikarstwo śledcze jest idealnym narzędziem dla dziennikarstwa rozwiązań. Mechanizmy pracy są zasadniczo takie same w obu przypadkach: dziennikarze muszą rozumieć nie tylko to, co się wydarzyło, ale także, jak i dlaczego tak się stało.

Jeśli zrobi się to dobrze, dziennikarstwo rozwiązań może wzmocnić najtrudniejsze dochodzenia. To sposób na pociągnięcie urzędników państwowych do odpowiedzialności nie tylko za złe rzeczy, które robią, ale także za dobre, których robić nie próbują. Podawanie przykładów sukcesu odbiera wszelkie usprawiedliwienia złego zachowania. Często jest to również bardziej świeży, bardziej przyjazny dla czytelnika sposób informowania o przygnębiającym temacie..

Oto dwa sposoby, dzięki którym możesz zastosować perspektywę rozwiązań w następnej serii badań:

Porównaj swój raport śledczy z artykułem rozwiązań

Wzmocnij swój raport, opisując również podobne lub pobliskie miejsce, które danym tematem zajmuje się lepiej. Wiele serii śledczych daje pobieżną wzmiankę o lepszych reakcjach. Nie marnuj tego potencjału! Użyj go, aby dokładnie zbadać, dlaczego ta reakcja działa i czego inni mogą się dzięki niej nauczyć.

Katharine Mieszkowski z Centrum Dziennikarstwa Śledczego zbadała trudności, z jakimi borykają się rodzice w Kalifornii poszukujący ważnych informacji na temat bezpieczeństwa w placówkach opieki nad dziećmi. Był to pierwszy ważny krok w kierunku pociągnięcia decydentów do odpowiedzialności. Jak w przypadku wielu innych dochodzeń to był tylko początek: wskazanie nieudolności przestarzałego systemu w Kalifornii wywołało oburzenie, ale nie dostarczyło odpowiedzi na pytanie, czego rodzice mogą się domagać.

Courtney Martin pisała później o stanie Indiana. Tam inspektorzy używają najnowszej technologii – w tym tabletów – a właściciele organizują usługi online, osobiście i przez telefon, aby zajęci, zabiegani rodzice mogli uzyskać potrzebne im informacje i aby ich dzieci były bezpieczne. Teraz rodzice w Kalifornii mają nie tylko wiedzę na temat tego, co w ich stanie nie funkcjonuje, ale również przykład, czego mogą wymagać.

Wkomponuj dochodzenie dziennikarskie w artykuł rozwiązań

Powiedzmy, że ujawniasz złe zachowanie. Na przykład lobbystów branży opieki domowej, którzy namawiają ustawodawców, aby łagodniej potraktowali nadużycia w domach opieki. Inny przykład: nastawiony na zyski przemysł więziennictwa, prowadzący kampanię PR mającą na celu powstrzymanie państwa przed ustanowieniem sądów narkotykowych i innych alternatyw dla więzienia.

Czy w jakimś miejscu skutecznie udało się wywrzeć presję i właściwe postępowanie zostało zaniechane? Jeśli tak, możesz opowiedzieć historię pochodzącą z innego miejsca o udanych próbach, aby temu samemu problemowi przeciwdziałać. W trakcie tego procesu możesz opisać wszystko, co ująłbyś w bardziej tradycyjny sposób. W naszej sekcji dotyczącej dziennikarstwa rozwiązań oraz jego wpływu przedstawimy, jak Tina Rosenberg zastosowała ten właśnie sposób w swoim śledztwie dotyczącym Brazylii, która zajęła się epidemią HIV/AIDS na przełomie wieków.