Keby sme boli Rómovia, z Británie by sme sa už nevrátili


V ostrom kontraste s ich slovenskou vlasťou, Anglicko otvorilo svoju náruč rómskym prisťahovalcom a ponúklo im súbor opatrení, ktoré im majú pomôcť uspieť v ich novej krajine. Rómovia, ktorí sa stali obeťami rasizmu na oboch miestach, ale najmä medzi Slovákmi, dostávajú v Anglicku zdravotné poradenstvo a pomoc pri vzdelávaní, ktorých podstatou je inklúzia. Napríklad britská politika v oblasti školskej dochádzky zvýšila dochádzku rómskych detí o 30 percent a len málo z nich je posunutých do špeciálnych škôl.

Related Stories