Powrót wilka


Współpraca naukowców, organizacji pozarządowych, ekologów i rządu pozwoliła na przywrócenie naturze polskiego wilka, gatunku, który był na granicy wyginięcia. Metody takie, jak lokalizacje GPS i badania genetyczne pomogły politykom podejmować decyzje redukujące konflikty ludzi ze zwierzętami oraz zapewniające zwierzętom siedliska bez presji oddziaływania człowieka. W rezultacie tych działań populacja wilka w Polsce w ciągu ostatnich 50 lat wzrosła 50-krotnie.

Related Stories